Google

úterý 11. září 2007

Internet a venkov.

Zásluhou rozvoje internetu a telefonního spojení by se dalo předpokládat, že tyto moderní komunikační prostředky ulehčí bydlení a podnikání na venkově, že venkov se více přiblíží k městu. Stal se však opak, místo osidlování venkova, zesílil odliv lidí do měst.

Neoficiálně sice v osadách pod 2000 obyvatel stále žije téměř polovina obyvatelstva, přesto jsou zájmy podnikatelské sféry zaměřené převážně na život velkoměstského obyvatelstva. Čas ukázal, že moderní komunikační prostředky samy o sobě nejsou schopny ovlivnit osídlení menších obcí, stále je na prvním místě husté osídlení, snadný osobní kontakt mezi lidmi - ať v ekonomických odvětvích, tak v administrativě, kultuře atd.

Právě jedním z nových faktorů, který odrazuje od života na venkově, je komplikované a drahé připojení k internetu. Zatímco ve městech je k dispozici kvalitní, rychlé a levné kabelové nebo bezdrátové sítě, vesnice jsou odkázané na pomalé a drahé připojení přes pevnou telefonní linku nebo přes mobilní operátory, což jsou služby až třikrát dražší (minimálně 900 Kč za měsíc).

Vezmou-li se v úvahu minimální pracovní příležitosti, sporadická a drahá veřejná doprava, obtížně dostupná zdravotní péče, téměř neexistující zásobování atd., je život na venkově jen pro lidi nenáročné a odolné.

Žádné komentáře:

Okomentovat