Google

středa 11. června 2008

Diskuse o podporách v LFA.

Pomoc zemědělcům v méně příznivých oblastech (LFA) představuje dlouhodobé opatření Společné zemědělské politiky. Tato pomoc byla zavedena roku 1975 a zajišťuje mechanizmus velkého rozsahu pro zachování krajiny v okrajových oblastech.

Politika pro rozvoj venkova (Rural Development Polici - RDP) pro období let 2007-2013 představuje významný vývoj schematu podpory LFA.

V roce 2005 byla opatření pro rozvoj venkova uspořádaná do tří strategických os, aby přispěla k cílům EU. Rada však v případě klasifikace LFA nebyla schopna dosáhnout shody ohledně systému pro celé Společenství. Rozhodla tedy zachovat starý systém LFA až do roku 2010 a vyzvala Komisi, aby systém přezkoumala a v roce 2008 předložila zprávu a návrhy týkající se budoucího vymezení LFA a způsobů plateb.

Konzultace je otevřena do 30.6.2008. S prezentací hypotéz a s možností přidání připomínek je možné se seznámit na zvláštní stránce MZe

Žádné komentáře:

Okomentovat