Google

neděle 31. srpna 2008

Úbytek ovcí v Austrálii.

Produkce skopového masa a vlny je tradičním těžištěm australského zemědělství. Maxima v početních stavech ovcí Austrálie dosáhla v roce 1970, kdy sčítání hospodářských zvířat indikovalo chov 180 milionů kusů ovcí. V současné době je to však již jen polovina tohoto množství.

Prudký pokles cen vlny na světovém trhu na počátku devadesátých let způsobil decimování stád ovcí a následkem toho i produkce vlny. Zatímco v průběhu posledních 20 let došlo k redukci produkce vlny o přibližně 40 %, výroba jehněčího masa ve stejném časovém období doznala více než 30% nárůst na 400 000 tun.

Austrálie produkuje téměř jednu třetinu celkového objemu surové vlny na světě. Z více než 450 000 tun vlny vyprodukované na tomto kontinentě směřuje většina na export. Největšími odběrateli jsou Čína, EU a Indie.

Díky nízkým cenám vlny byli australští chovatelé ovcí nuceni zaměřit se na kontinuální introdukci speciálních masných plemen ovcí. Z více než 600 000 tun vyrobeného skopového masa jde přibližně polovina na export. Dalším důležitým exportním sektorem je pro Australany obchod s živými zvířaty. Každoročně jsou naloděny více než 4 miliony ovcí a exportovány ke svým novým majitelům.
Australien: Weniger Wolle, mehr Fleisch. (Zdroj: Agronavigator,30.8.2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat