Google

středa 10. září 2008

V říjnu bude možno žádat o dotace.

Od 7. do 27. října mohou žadatelé předkládat projekty na pozemkové úpravy, investice do lesů, dále na obnovu a rozvoj vesnic, jejich občanské vybavenosti a služeb nebo na ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova v rámci 5. kola Programu rozvoje venkova.

Přijímány k vyhodnocení budou rovněž Strategické plány LEADER.Až do 11. listopadu je pak termín pro žádosti o dotace na realizaci projektů spolupráce v tzv. IV. Ose PRV.

V termínu od 7.10. do 27. 10. 2008 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) budou přijímány žádosti pro opatření I.1.2 Investice do lesů, I.1.4 Pozemkové úpravy, III.3.1 Vzdělávání a informace, III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a službya III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.

Dalším opatřením 5. kola je IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Pro toto opatření bude příjem žádostí probíhat o dva týdny déle tj. od 7. 10. do 10. 11. 2008 do 13 hodin na centrálním pracovišti SZIF.

V rámci pátého kola v termínu od 7.10 do 27. 10. 2008 13 hodin budou na centrálním pracovišti SZIF přijímány Strategické plány LEADER v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina.


Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 (dále jen Pravidla) pro opatření Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova podepsal ministr zemědělství Petr Gandalovič dne 4.září 2008.

Aktuální úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 naleznete v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu .

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Žádné komentáře:

Okomentovat