Google

pátek 14. prosince 2007

Další varování klimatologů.

Ve středu 12.12.2007 upozornilo více než dvě stě významných klimatologů, účastníků klimatické konferenci OSN, na potřebu okamžitě přijmout opatření ke snížení emisí skleníkových plynů tak, aby do patnácti let začaly klesat. Cílem je snížení emisí do roku 2050 o padesát procent.

Odborníci vydali „Klimatickou deklaraci vědců z Bali“, ve které vyzývají vládní vyjednavače ze 180 zemí zastoupených na konferenci, aby pochopili, jak naléhavé je jednat teď hned. Svět má podle nich možná jen deset let na to, aby zvrátil globální nárůst emisí.

Změna klimatu probíhá velice rychle. Je jen jedna možnost jak omezit škody, a to stabilizovat koncentraci CO2 a ostatních skleníkových plynů v atmosféře. Času není nazbyt. Je nutné, aby vyjednavači na Bali vzali v úvahu tuto výzvu a stanovili pevné a závazné cíle ku prospěchu celého lidstva.

Nutnost zásadního snížení globálních emisí skleníkových plynů a jejich požadovaná stabilizace v atmosféře klade obrovskou zodpovědnost na Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu. Jednání na Bali musí zahájit proces vedoucí k dosažení světové dohody, která uvede v platnost pevné a závazné cíle a bude zahrnovat převážnou většinu států světa.

Signatáři varují, že pokud se okamžitě nezačně něco dělat, milióny lidí budou čelit extrémním jevům jako jsou vlny veder, sucho, záplavy a vichřice, pobřežní oblasti a města budou ohroženy stoupající hladinou moře a řada ekosystémů, rostlinných i zvířecích druhů se ocitne v nebezpečí vyhynutí.(Katarina Fischerová)
14.12.2007

Žádné komentáře:

Okomentovat