Google

sobota 15. prosince 2007

Prodej potravin ze dvora.

Na základě veterinárního zákona č. 166/1999 Sb.(§ 78) byla 12.12.2007 vydána vyhláška č. 289/2007 Sb., v níž jsou souhrnně zapracovány veterinární a hygienické požadavky na živočišné produkty, které nejsou přímo upraveny předpisy ES. Pro soukromé zemědělce, drobné chovatele, včelaře a myslivce je ve vyhlášce asi nejzajímavější Hlava 5, která upravuje prodej některých zemědělských produktů.

Pravidla pro přímé dodávání živočišných produktů:
V případě čerstvého drůbežího masa, králíků a zvěřiny lze prodávat malá množství přímo konečnému spotřebiteli nebo prostřednictvím maloobchodní prodejny (§§ 10 – 12; za malé množství se považuje 10 kusů drůbeže nebo králíků během týdne, 30 % kusů zvěřiny lovcem odlovené během roku).

Na mase drůbeže a králíků musí být uvedeno:
„Není veterinárně vyšetřeno – určeno k tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“

a v případě zvěře:
„Zvěř byla vyšetřena proškolenou osobou - určena k tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“.

Syrové mléko (§ 13) (s výjimkou ovčího a kobylího) může být prodáváno v malých množstvích z hospodářství splňujícího stanovené požadavky. Prodávat se musí v místě odděleném od stájí (příp. od mléčnice) a na viditelném místě musí být umístěno upozornění :
„Syrové mléko před použitím převařit“.
Není-li syrové mléko prodáno do 2 h po nadojení, musí být zchlazeno na 8°C a prodáno do 24 hodin. Za malé množství se považuje množství mléka odpovídající denní spotřebě domácnosti spotřebitele.

Vejce mohou být prodávána v malých množstvích (do 60 kusů) přímo z hospodářství nebo na tržištích. V místních maloobchodních prodejnách mohou být vejce prodávána (nejvýše 60 kusů týdně), pokud jsou prosvícená a jsou viditelně umístěny údaje o minimální trvanlivosti a jméno chovatele. Čerstvá vejce mohou být prodána nejpozději do 21 dnů po snášce, doba minimální trvanlivosti je 28 dní po snášce.

Včelí produkty prodávané v domácnosti či hospodářství, v tržnici nebo prostřednictvím maloobchodu na území okresu musí pocházet od zdravých včelstev . Med musí být chráněn před slunečním zářením, za malé množství se považuje, pokud nepřevyšuje 2 t ročně. Med prodávaný prostřednictvím maloobchodu nesmí být prodáván dále.(Robert Fischer)
15.12.2007

Žádné komentáře:

Okomentovat