Google

pátek 18. ledna 2008

Blíží se změna živnostenského zákona.

Do Poslanecké sněmovny PČR přijde v nejbližším období návrh novely Živnostenského zákona.

Pozměňovací návrhy se nejvíce týkají následujících oblastí:
 1. Zpřesnění definice bezúhonnosti
 2. Úprava výkonu funkce odpovědného zástupce
 3. Zpřesnění definice mobilní provozovny
 4. Zkrácení lhůt pro rozhodování živnostenského úřadu (zkrácení z patnácti na pět dnů)
 5. Zpřesnění úpravy uznávání odborné způsobilosti
 6. Svaz města a obcí má připomínky, které se týkají místní příslušnosti živnostenských úřadů a zvýšení poplatků a pokut
 7. Další úpravy se týkají systematiky živností v oblasti dezinfekce, dezinsekce a deratizace, protetiky, průvodcovské činnosti a fotografických služeb

  Mezi pozměňovacími návrhy byly zařazeny i takové úpravy, které nejsou v souladu s duchem navrhované novely:
 • Povinnost ohlašovat obory činností u živnosti volné pod hrozbou sankce
 • Zvýšení sankce za neoznámení změn
 • Návrhy ve vztahu k poplatkům a zvýšení pokut
 • Zpřísnění podmínek u živnosti fotografické práce

  Hlavní změny spočívají především ve zjednodušení stávajícího zákona, usnadnění vstupu do podnikání, vytvoření jedné volné živnosti namísto dosavadních 125 a celkové restrukturalizaci živností, snížení poplatků spojených s administrativou požadovanou zákonem a komfortnějším kontaktu podnikatelů s živnostenskými úřady.

  Kratší živnostenský zákon zlepší podmínky pro podnikání
  Živnostenský zákon prochází největší změnou od 90. let. Zmizí celkem 21 paragrafů, tedy 33 stran textu. V současné době existuje 261 různých živností. Po přijetí nového zákona jich bude jen 95. Regulovaných živností zbude ze současných 136 pouhých 94. Bude zavedena pouze jedna volná živnost.

  Minimální administrativa na začátku podnikání
  Výrazně bude zkrácen jednotný registrační formulář, který vyplňují začínající podnikatelé. Z 18 stran zbyly jen 2, které obsahují jen ty údaje, které živnostenský a finanční úřad a správa sociálního zabezpečení skutečně potřebují. Zbytek si úřady zjistí samy. Předpokládá se, že v blízké době bude možné vyplnit formulář elektronicky.

  Pohodlnější kontakt s úřady
  Živnostenský úřad si bude podnikatel vybírat podle místa, které mu vyhovuje, ne podle místa, kde podnikatel má živnost přihlášenou. To mezi úřady vnese konkurenci a tlak na vyšší efektivitu jejich práce. Profitovat z toho by měl podnikatel.

  Povinná praxe pro podnikání jen tam, kde má smysl
  Vyučení má být známkou dostatečného zvládnutí oboru a schopnosti obstát na trhu podnikání. Povinná praxe před zahájením podnikání mladé lidi s vyučením znevýhodňuje. Proto bude praxe zrušena nebo omezena na minimum, aby vstup do podnikání byl pro mladé lidi snazší.

  Úpravou živnostenského zákona se podaří výrazně snížit administrativní zátěž podnikatelů. To se projeví nejen úsporou času, ale i peněz. Předpokládá se, že jen na poplatcích ušetří podnikatelé 125 milionů korun.
 • Žádné komentáře:

  Okomentovat