Google

pondělí 7. ledna 2008

Politik v chudobinci.

„Vžil se v našich poměrech názor, že zákony musí sloužit levici, nikoliv všem občanům. Pokud zákon nevyzní ve prospěch levice, následují nejhrubší urážky a nadávky,“ konstatují v roce 1925 jedny nezávislé noviny.

Výše uvedené konstatování byla reakce na článek sociálně demokratických novin, které se hezky zhurta pustily do zemědělců: „Sedlák je neomezeným pánem, despotou, člověkem bez srdce, bez slitování. Srdce sedlákovo je tvrdé jako hrouda, touha po mamonu oslepila jeho oči, nemá citu, nemá slitování.“ Autor, poslanec za sociální demokracii Alois Kříž, se tak rozohnil, že nakonec vyhrožoval: „Na tvrdou hlavu, tvrdá pěst. Nehrajte si s ohněm, vy nenasytní mamonáři!“

Tyto odstavce sice byly napsány před mnoha léty, ale není pochyb, že i v současnosti by se pod ně určitá část obyvatelstva také podepsala. Příčinou tehdejšího projevu zuřivosti sociálních demokratů se tehdy stal verdikt hlubockého soudu, podle něhož obec Munice vyhrála spor s dělníkem Václavem Hovorkou, jenž byl soudem přinucen k vystěhování z munického chudobince.

Proč si však všichni zemědělci vysloužili od sociální demokracie takovou mediální poctu? Záležitost s Hovorkou začala v roce 1920, kdy ho obec Munice přijala do funkce ponocného. S touto prací bylo spojeno bezplatné užívání obecního bytu, který musel ponocný po skončení služby opustit. Hovorka v roce 1922 dostal výhodnou práci na pile v Hluboké a funkci ponocného složil. Protože obec musela rychle ubytovat nového ponocného, a pro Hovorku nebyl okamžitě vhodný byt, nabídla mu do doby, než si byt najde, ubytování v chudobinci. Hovorkovi ubytování v chudobinci vyhovovalo a žádný jiný byt si nehledal.

Protože obec byla ze zákona povinna ubytovat lidi, kteří byli v nouzi, tak postupně Hovorkovi nabídla tři jiné byty. Hovorka všechny nejen odmítl, ale ještě munické zastupitele, většinou rolníky, provokoval a urážel. Spor mezi obcí Munice a Hovorkou vyřešil soud, Hovorka se musel z chudobince vystěhovat.

Proč tedy kvůli Hovorkovi sociální demokraté zuřili a napadali sedláky? Vysvětlení se lehce našlo, i když je normálnímu smrtelníkovi těžko pochopitelné: Hovorka byl pověstný tím, že na veřejnosti netajil svou nenávist k selskému stavu a k agrární straně, a proto byl „vhodný“ propagátor sociální demokracie.

Žádné komentáře:

Okomentovat