Google

úterý 15. dubna 2008

Biopaliva mohou vydrancovat lesy.

Ministři životního prostředí ze zemí Evropské unie se o víkendu sešli na neformálním zasedání ve Slovinsku, které je v tomto půlroce předsednickou zemí Rady EU. Hlavním tématem byla opatření vedoucí k adaptaci na změnu klimatu. Konkrétně se diskutovalo o stoupajícím tlaku na využívání lesní biomasy jako zdroje pro biopaliva druhé generace a o dopadu těchto aktivit na přírodní rozmanitost druhů v lesích.


„Lesy pokrývají třetinu území ČR. Z nedávné studie jsme zjistili, že zpracováním domovního odpadu bychom mohli získat až dvojnásobné množství energeticky využitelné biomasy, než je možné využít z našich lesů,“ řekl ministr Bursík.

Účastnící neformální rady se shodli na tom, že lesy hrají klíčovou roli při snižování emisí skleníkových plynů. Bohužel jsou ale ohroženy odlesňováním a také měnícím se klimatem, konkrétně častějšími ničivými bouřkami, požáry, intenzivnějšími obdobími sucha a dalšími negativními přírodními jevy. Cíl EU zvýšit podíl „zelené“ energie na 20 % a podíl biopaliv v rámci motorových paliv na 10 % do roku 2020 pravděpodobně zvýší tlak na využití lesní biomasy, a to nejen v rozvojových zemích.

Veškerá opatření v této oblasti proto musí brát v úvahu zachování přírodní rozmanitosti druhů, shodli se ministři a zdůraznili, že zásadním kritériem při rozhodování jak a kolik biomasy vyprodukovat a na co ji využít by měla být energetická efektivita.

Na jednání se také znovu hovořilo o možnostech budoucího využití části prostředků, které přijdou do státních rozpočtů jednotlivých zemí ze systému obchodování s povolenkami CO2, na lokální projekty zaměřující se na prevenci a boj proti odlesňování. (Zdroj: MŽP, 14.04.2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat