Google

pátek 11. dubna 2008

Švýcarští sedláci chválí rok 2007.

Podle předběžné zprávy o hospodaření švýcarských rolníků jedna pracovní síla ve švýcarském zemědělství měla za rok 2007 průměrný příjem 40.000 franků (639.120 Kč). Průměrný příjem pro jeden zemědělský závod byl 61.700 franků (985.842 Kč). Přijmy zemědělců se proti roku 2006 zvýšily o 16,6 procent.

Nejlepší výsledky dosahovaly rodinné zemědělské závody, které obhospodařují 20 ha a pracuje v nich 1,21 rodinné pracovní síly.


Zvýšení příjmů proti roku 2006 je na první pohled zřejmé. Základem úspěchu je podle rolníků vysoká cena chovných i jatečných zvířat, a to jak skotu, tak prasat. Rovněž úroda objemných krmiv a zrnin byla dobrá. Vysokých výnosů bylo dosaženo u brambor, cukrovky a zeleniny. O něco menší byly příjmy za mléko, zásluhou nízké ceny. Menší příjmy za mléko však byly vyrovnány vyššími přímými platbami.

Náklady se také proti roku 2006 trochu změnily. Podle zkušeností jsou náklady na výrobu vyšší než se oficiálně uvádí. Vliv tohoto efektu na příjmy zemědělců je však zanedbatelný.

Ani roční příjmy rodinných pracovních sil jistě nedosahují oficiálních 40.000 franků. Ovlivňují je různé půjčky a úroky. Podrobnější statistická data budou zveřejněna až srpnu.

Žádné komentáře:

Okomentovat