Google

pátek 9. května 2008

Nárůst cen potravin v roce 2007.

Ve všech evropských zemích došlo v uplynulém roce k nárůstu cen potravin, nejvýraznější byl vzestup v zemích bývalé střední a východní Evropy.

Ceny potravin vzrostly v uplynulém roce ve všech evropských zemích. Rozpětí mezi nejvyšším (13,9 % v Lotyšsku) a nejnižším (1,4 % ve Francii a Nizozemsku) nárůstem cen potravin činilo více než 12 %. Německo se s 4 % pohybovalo pod průměrem EU-27 (3,5 %).

 1. Lotyšsko 13,9%
 2. Bulharsko 13,8%
 3. Madarsko 12,8%
 4. Litva 11,4%
 5. Slovinsko 7,6%
 6. Polsko 4,8%
 7. ČR 4,7%
 8. V.Britanie 4,6
 9. Rakousko 4,5%%
 10. Dánsko 4,3%
 11. Španělsko 3,7%
 12. Italie 3,0%
 13. Německo 3,0%
 14. Holandsko 1,4%
 15. Francie 1,4%
 16. EU 3,0%

S výjimkou Irska, Řecka, Francie, Nizozemska a Rumunska se vzestup cen potravin v příslušných státech výrazně podílel na nadprůměrné inflaci, která byla v uplynulém roce zaznamenána.
Lebensmittel: Teuerung in Deutschland unter dem EU-Durchschnitt, [2008-05-05],

Žádné komentáře:

Okomentovat