Google

pátek 20. června 2008

Hledání zvířat v databázi.

On-line přístup k datům o Vašich zvířatech
Plemdat připravil aplikaci pro usnadnění on-line přístupu k databázi zvířat.

Později bude možné tuto službu využívat i přímo z webových stránek ČMSCH, a.s. či jednotlivých svazů chovatelů.

V současné době je prohlížeč k dispozici v bezplatném režimu po dobu tří měsíců.
Po této době budou data chovateli v případě zájmu zpřístupněna za roční poplatek 3 Kč za plemenici ve stavu.
Po dotazu na uživatelské jméno a heslo zapište přidělené uživatelské jméno a heslo.
Pokud jste již obdrželi uživatelské jméno a heslo pro prohlížení chovatelských dat v LRM, tak použijte totožná identifikační data.

V opačném případě kontaktujte sekretariát svazu chovatelů českého strakatého skotu (Ing.Pavel Král - kral@cestr.cz
nebo Ing. Marie Ondráková, Ph.D. - ondrakova@cestr.cz) a Vaše uživatelské jméno a heslo Vám bude zasláno.

Po zadání hesla se otevře stránka s nabídkou prohlížení krav. Můžete prohlížet:
a) jednotlivé krávy (popř. telata)
b) seznamy zvířat ve stájích KU

a) hledání krávy
Zapište číslo hledaného zvířete (u českých ušních známek se nemusí vyplňovat CZ ani nuly zleva) a klikněte na tlačítko „Hledej“. Zobrazí se hlavní stránka obsahující:

  • kontrolní list krávy (původ, ukončené laktace, průměrná a celoživotní užitkovost aj.) obsah jako u tištěné sestavy „Kontrolní list krávy“
  • probíhající laktaci (výsledky měsíčních kontrol) včetně všech zaslaných dokladů
  • seznam registrovaných inseminací a ET (za poslední 2 roky)
  • u krávy všechna její registrovaná telata, obsah údajů jako u tištěné sestavy „Seznam narozených telat“

  • hodnocení zevnějšku (exteriér)
  • u dovezených zvířat záznam ze zahraničního POP
  • je-li zvíře registrováno jen jako tele, zobrazí se pouze stránka telete

b) hledání v seznamu stájí KU
Zvolte stáj a objeví se seznam všech zvířat, která jsou v databázi KU registrována. Kliknutím na číslo zvířete přejdete na jeho hlavní stránku, jejíž obsah je popsán v odstavci a) hledání krávy.(Zdroj: SCHCSS)

Zemědělci-chovatelé skotu si mohou práci s tímto nástrojem vyzkoušet zde:Databáze

Žádné komentáře:

Okomentovat