Google

středa 4. června 2008


Koaliční dohoda ve věci úpravy regulačních poplatků jednání K9 ze dne 2. 6. 2008
Zástupci koaličních stran potvrzují následující platné výjimky a zvýhodnění:


a) je osvobozena od poplatku u lékaře veškerá preventivní péče pro děti i dospělé
b) preventivní prohlídky v souvislosti s těhotenstvím děti zařazené do tzv. dispenzární péče
c) od poplatků u lékaře jsou osvobozeny všechny osoby v tzv. hmotné nouzi,
d) dárci v souvislosti s darováním krve, kostní dřeně
e) zdravotní péče nařízená z důvodu ochrany obyvatelstva (infekční rizika apod.)
f) sociální limit ve výši 5.000,- Kč chrání nejvíce zatížené občany
g) jednorázové navýšení důchodů o 470,- Kč měsíčně od 1. 8. zahrnuje mimo jiné i vliv regulačních poplatků na výdaje domácností důchodců
h) nadále bude pravidelně vyhodnocován vliv regulačních poplatků ve zdravotnictví, výdajů na léky, na růst výdajů domácností důchodců a tyto budou součástí vlivů pro jejich pravidelnou valorizaci.

Zástupci koaličních stran ODS, KDU-ČSL a SZ se shodli dále na následujícím:

1. Bezodkladně bude zpracován a předložen koaliční návrh, kterým budou od všech regulačních poplatků osvobozeni:
- dárci orgánů a tkání při poskytnutí zdravotních služeb souvisejících s jejich odběrem, darováním
- hospitalizace novorozenců v souvislosti s porodem
- veškerá zdravotní péče v souvislosti s nařízením soudu
2. Od 1. 1. 2009 budou vládním návrhem zákona provedeny následující změny:
a) děti do 6 let věku budou od poplatku za návštěvu lékaře osvobozeni
b) bude snížen limit spoluúčastí pro děti do 15 let o 40 % na částku 3.000 Kč
3. Zdravotní pojišťovny budou moci pokutovat zdravotnická zařízení, která opakovaně vybrala regulační poplatek v rozporu se zákonem.
4. Soustavné a opakované vybírání poplatků v rozporu se zákonem a nevybírání regulačních poplatků je důvodem k rozvázání smlouvy se zdravotnickým zařízením.
5. Klientům sociálních ústavů, jejichž peněžní zůstatky nedosahují potřebné výše na úhradu poplatků, bude poskytnuta sociální kompenzace - zodpovídá MPSV.
6. Zástupci koaličních stran provedou po roce fungování systému regulačních poplatků další vyhodnocení, zejména s ohledem na důchodce.

Zástupci koaličních stran ODS, KDU-ČSL a SZ závazně konstatují, že koaliční poslanci nepředloží či nepodpoří žádný jiný návrh či úpravu týkající se regulačních poplatků. Návrhy dosud předložené budou staženy a nebudou projednávány.

Mirek Topolánek (ODS)
Jiří Čunek (KDU-ČSL)
Martin Bursík (SZ)

2. 6. 2008

Žádné komentáře:

Okomentovat