Google

úterý 24. června 2008

Obce se bouří proti novele o odpadech.

"Města a obce, ale i asociace krajů se bouří proti chystané novele zákona ministerstva životního prostředí o odpadech. Společně navrhují koncepci nakládání s odpady," řekl po jednání Komory statutárních měst ve Zlíně českobudějovický primátor Juraj Thoma.

„Domníváme se, že návrh ministerstva životního prostředí rozvrátí dosud úspěšně budovaný systém třídění a neúměrně zdraží likvidaci odpadů, protože chce potlačit běžné způsoby likvidace ve prospěch dosud neověřených a nákladných technologií. Podle našich odhadů by ministerský návrh způsobil v roce 2013 zvýšení ročních nákladů na likvidaci odpadu až na 5400 korun za osobu, což je čtyřnásobně více než dnes,“ konstatoval Thoma.

Připomněl, že převážnou část těchto nákladů by obce a města musely pochopitelně přenést na občany, protože z rozpočtu by pomalu nefinancovali nic jiného než likvidaci odpadu. Svaz měst a obcí a Asociace krajů proto přišly s alternativním návrhem nárůstu nákladů na polovinu – 2700 korun a zároveň by v souladu se záměrem ministerstva snížil podíl skládkovaného odpadu.

Vlnu nevole měst a obcí vyvolává především povinná separace biologicky rozložitelného odpadu včetně kuchyňského a nápojových kartónů. Jsou také proti povinnému zálohování plastových lahví, které bude znamenat finanční a administrativní zátěž a naruší současný zaběhnutý a úspěšný systém třídění. V současnosti se v České republice recykluje kolem 60 procent lahví, což ji řadí na přední místo v Evropě.

„Návrh povinně třídit biologický odpad včetně kuchyňského a jeho využití k výrobě plynu v bioplynových stanicích považujeme nejen za drahý, ale i nereálný. Jeho sběr bude obtížný a jsem přesvědčen, že ochota občanů ho vůbec třídit bude malá. Navíc jde o drahou a nepříliš efektivní technologii a aby dokázala snížit skládkování, k němuž se Česká republika zavázala EU. Státu proto budou hrozit nemalé pokuty,“ kritizoval záměr ministerstva Thoma.

Ze zlínského jednání vyplynulo, že obce ani kraje se sběru bioodpadu nebrání, ale nikoli kuchyňského, a jsou i pro rozšíření kompostování. Koncepci odpadového hospodářství chtějí ale více zaměřit především ke spalování zbytkového komunálního odpadu. Spalování by snížilo podíl odpadu ukládaného na skládky a navíc by mělo značný ekonomický přínos výrobou tepla a elektřiny. (Zdroj:Ekolist, 21,6.2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat