Google

pondělí 16. června 2008

ČR ve vedení EU a ochrana klimatu.

Zelený kruh, asociace ekologických organizací, sdružujících 28 předních českých ekologických NNO,[1] vydala dokument[2] shrnující společné priority pro české předsednictví EU v první polovině roku 2009. Zelený kruh vydává priority ekologických organizací v době, kdy je publikován 18měsíční program pro předsednickou trojku Francie, České republiky a Švédska a současně v době, kdy Vláda ČR připravuje schválení druhé verze vládních priorit.

Dokument se soustředí na nejdůležitější ekologický problém dneška – změnu klimatu. Ochrana klimatu bude pro české nevládní organizace během předsednictví tématem číslo jedna, priority ekologických organizací se soustředí na opatření, které Česká republika může na úrovni EU prosazovat v oblasti energetiky, dopravy a zemědělské politiky.

Jako prioritu spatřují ekologické organizace schválení klimaticko-energetického balíčku, souboru legislativních opatření, jejichž cílem je naplnit závazek EU z roku 2007 snížit emise skleníkových plynů o 20 % až 30 %, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 20 % a zvýšit energetickou efektivitu také o 20 %, to vše k roku 2020.

Pod vedením ČR by se EU měla jednoznačně přihlásit k závazku snížení emisí skleníkových plynů minimálně o 30 % do roku 2020, měla by zavést nový systém obchodování s emisními povolenkami rozdělovanými v aukci, stanovit ambiciózní cíle v oblasti obnovitelných zdrojů, zrušit 10% cíl pro podíl biopaliv a jasně se přihlásit k závazku zvyšování energetické efektivity.

„Předsednictví bude pro ČR velkou zkouškou, pro úspěšné jednání na konferenci o post-kjótském režimu v Kodani na konci roku 2009 je nezbytné, aby EU včas přijala ambiciózní klimaticko-energetický balíček a ukázala světu, že její úsilí je hodné následování. ČR bude podle všeho vést konečná jednání o balíčku a výrazně tak ovlivní globální klimatickou politiku,“ uvedl Jiří Jeřábek z Centra pro dopravu a energetiku.

„EU sice má pro energetickou efektivitu akční plán, nepřijala však žádné konkrétní závazky jako v případě skleníkových plynů a obnovitelných zdrojů. Právě v energetické efektivitě přitom spočívá největší nevyužitý potenciál pro snížení emisí, ochranu klimatu i našich peněženek,“ řekl Ondřej Rut ze Zeleného kruhu.
(Zdroj: Změna klimatu)

Žádné komentáře:

Okomentovat