Google

středa 25. června 2008

Rozpaky soukromých zemědělců.

V pátek 20.června 2008 se v Jihlavě konala 10. valná hromada Asociaace soukromého zemědělství. Kdo ze soukromých zemědělců čekal, že se budou řešit běžné nepolitické problémy, musel být zklamán, neboť vedení Asociace, a především její předseda, neskrývalo ramena, která mu narostla po minulých Parlamentních volbách, kdy se Občanská demokratická strana zásluhou velkoměstkých voličů prosadila v arlamentních volbách.

Předseda ASZ Stanislav Němec se sice dotkl některých okrajových problémů soukromých zemědělců, např. šikany od byrokratů, ale z jeho projevu číšila nepochopitelná nadutost, jež vychází z příslušnosti k nejsilnější vládnoucí straně. Nezaznělo slovo o problémech venkova, bezejmených lidech, kteří obdělávají svá políčka a louky bez dotací a zelené nafty, ale s drastickými poplatky. Nebyla to jistě ohleduplnost k venkovskému obyvatelstvu a jeho tradicím, které ve své většině mají k pokryteckým antisociálním hodnotám velkoměstké ODS tak daleko jako na Mars, ale arogance, opovrhování jiným než prospěchářským způsobem života.

V usnesení valné hromady nelze najít zmínku nejen o solidaritě se zemědělci v sousedních zemí (mléko), o světové potravinové krizi ani o změnách klimatu. Pan Němec zřejmě ztratil poslední zbytky soudnosti a neslyší nic jiného než své stranické vůdce a nechce vidět nic jiného než peníze na prvním místě.

Z celého jednání musí nestranný pozorovatel mít dojem, že v případě předsednictva ASZ se nejedná o celostátní organizaci soukromých zemědělců, ale o jakýsi zaslepený elitní polabský spolek vesnických zbohatlíků, jehož nejdůležitější činností - mimo výběru členských příspěvků - je nahánění klientů cestovním kancelářím.

Zvláštní kapitolou v organizaci Asociace je vztah k osmatřiceti regionálním organizacím, které samozřejmě se neskládají jen z voličů ODS - spíš naopak - a tak mezi nimi jsou regionální organizace rovné, které jsou trpěny, potřebné kvůli odvádění příspěvků, a rovnější, jejichž názor je totožný s pražským vedením. Celkově na venkově je ASZ, s několika stovkami poslušných členů, organizací neznámou, nevědí o ní - lépe řečeno nechtějí vědět - ani mnozí soukromí zemědělci. (Autor: Jiří Krž,23.6.2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat