Google

čtvrtek 5. června 2008

Zaslechnuto v Julinkově čekárně (20).

Poplatky v Německu jsou neúčinné.
Od roku 2004 musí každý pacient v Německu, který je pojištěn u veřejnoprávní zdravotní pojišťovny, zaplatit, když jde k lékaři 10€ (250 Kč). Tento poplatek neplatí pro jednu návštěvu, ale platí na celé čtvrtletí, ve kterém byla první návštěva vykonána.


Tímto způsobem měly být omezeny návštěvy lékaře.

V průměru navštíví každý občan spolkové republiky 10krát ročně lékaře,. Průměr EU je 6,8 návštěv. Spoluúčast na nákladech má omezit zbytečně návštěvy u lékaře, mínila ministryně zdravotnictví. Mýlila se.

Podle výsledků studie, která porovnávala návštěvnost u lékařů u pacientů pojištěných veřejnoprávně s pacienty privátních pojišťoven, kteří neplatí žádný poplatek, nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi oběma kategoriemi, ba ani mezi počtem návštěv před zavedením poplatku a po jeho zavedení. Ergo, poplatky zůstaly bez účinku.

Ministryně zdravotnictví se však přesto může těšit z toho, že poplatky přinesly zadravotnim pojišťovnám dodatečný příjem 1,6 miliard €.

No comment. Jen pro dokreslení. Děti a mládež do 18 let poplatky neplatí. Dále jest všimnouti si faktu, kam jsou poplatky odevzdávány, tedy pojišťovnám. Uvedena zpráva není první a jediná, která se problematikou zabývá. Již dříve, ba dokonce před zavedením Julínkových opatření, byly uvedeny výsledky podobných analýz.

Žádné komentáře:

Okomentovat