Google

úterý 22. července 2008

Nejvíce brambor se pěstuje v Číně a Rusku.

Celosvětově byly v roce 2006 brambory pěstovány na ploše zhruba 18,8 mil. ha a sklizeno bylo 315 mil. tun. Těžištěm produkce brambor je Evropa se 7,4 mil. ha a Asie s 8,4 mil. ha, přičemž téměř 5 mil. ha připadá na Čínu a představuje tak 20 % celosvětových pěstitelských ploch brambor.

V Evropě je pěstování brambor koncentrováno v ruské federaci (3,0 mil. ha), v Evropské unii (2,3 mil. ha) a na Ukrajině (1,5 mil. ha). V EU-25 je nejvýznamnějším producentem brambor Polsko s přibližně 0,6 mil. ha.

Region Asie a Oceánie je v čele celosvětové produkce brambor. Bramborářský gigant Čína vypěstoval v roce 2006 70,3 mil. tun, což bylo více než 20 % celosvětové sklizně. Jižní Amerika – domovský kontinent brambor – vykázala v roce 2006 celosvětově nejnižší sklizeň s méně než 16 mil. tun.

V evropském žebříčku zaujímalo v roce 2006 první pozici Rusko s produkcí 38,5 mil. tun, následované Ukrajinou s 19 mil. tun na ploše1,5 mil. ha.

Německo je v produkci brambor v Evropě na třetím a celosvětově na šestém místě. V roce 2006 bylo s 11 mil. tun největším pěstitelem v západní Evropě. Z této produkce bylo 6,5 mil. tun zpracováno pro potravinářské účely a 3,3 mil. tun bylo využito pro výrobu škrobu. Export činil 1,3 mil. tun čerstvé produkce a 2 mil. tun zpracované produkce. Německo zaujímá první pozici v dovozu raných konzumních brambor. V roce 2005 činil dovoz okolo 550 000 t převážně z Francie, Itálie a Egypta (Zdroj: Agris, 22.07.2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat