Google

středa 30. července 2008

Okupace 68 byla objednaná na WC.


Slovenský historik Ivan Lahuda tvrdí, že takzvaný "Zvací dopis", který byl důvodem k vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, obdržel první tajemník ÚV KSSS Leonid Brežněv 3.srpna 1968 na záchodě bratislavského hotelu Sorea (tehdy to bylo zařízení ROH).
Třetí srpen roku osmašedesátého se totiž podle Lahuty stal zlomovým dnem v jednání mezi Brežněvem a československými představiteli. V okamžiku, kdy Brežněv měl zvací dopis v kapse mohl už jednat z pozice síly, neboť byl přesvědčen, že pozváním může po vojenském vpádu do Československa umlčet veřejné mínění a námitky mezinárodního komunistického hnutí.
Nezjistilo se, kdo dopis Brežněvovi předal. Stopy vedou k aparátčíkovi Ústředního výboru KSČ Zbyňkovi Sojákovi, i když ani on se zřejmě do blízkosti Brežněva neodvážil, aby nebyl označen za zrádce, ale pověřil tím nějakého bezvýznamného úředníčka.

Skuteční autoři dopisu doposud oficiálně nejsou známí, ale za hlavního signatáře pozvání byl od prvních dnů okupace považován Vasil Biĺak, který údajně neměl jinou možnost jak na obranu "československých leninských sil" vystoupit. Biĺak však autorství dopisu dodnes popírá.

Podle písemných poznámek bývalého prvního tajemníka komunistické strany Ukrajiny Pjotra Šelesta se Brežněvovi formulace zvacího dopisu "o pomoc všemi prostředky" jevila jako všeobecná a nedostatečná, a tak osobně připsal "včetně vojenských".
Brežněvovi požadavky byly: Zakázat v Československu činnost organizací KAN (Klub angažovaných nestraníků) a K231(Klub politických vězňů) a nedovolit obnovení sociálně-demokratické strany. Dalším zásadním sovětským požadavkem bylo odstranění Jiřího Pelikána z čela Československé televize a Zdeňka Hejzlara z čela Československého rozhlasu. Jinou Brežněvovou podmínkou bylo odvolání ideologického tajemníka ÚV KSČ Čestmíra Císaře.

Přes všechny dohody o speciálních národních zvláštnostech, které se Dubčekovi podařilo uzavřít, nakonec zvítězila jediná věta: "Obrana socialistických vymožeností kterékoliv země je společnou internacionální poviností všech socialistických zemí." Na základě této ideje 21.srpna 1968 vstoupilo na území Československa více než půl milionu vojáků pěti socialistických zemí.
Okupace Československa 21. srpna 1968.

Žádné komentáře:

Okomentovat