Google

čtvrtek 31. července 2008

Úbytek orné půdy i alpských pastvin.

Svět se potýká s nedostatkem zemědělské půdy, zúrodňuje se pralesní i pouštní půda, ale střední Evropa se půdy zbavuje. Úbytek kvalitní zemědělské půdy není tedy jen problém České republiky, ale i ostatních evropských zemí. Po vyhlášení poplachu kvůli ubytku půdy volá vytrvale dolnorakouský radní Josef Plank.

Podle Planka ubývá jen v Dolních Rakousích každoročně přes 2.000 hektarů zemědělské půdy. Na jejím úbytku se podílí převážně stavebnictví. Znamená to, že denně dolnorakouské zemědělství ztrácí plochu o velikosti dvou fotbalových hřišť.

"Musíme pečlivě připravit rezoluci, aby byla pro ochranu půdního fondu učiněna opatření," prohlásil Pank, který má také vážné obavy o 130 alpských salaší a pastvin.

Ohroženo je dohromady dohromady asi 14.000 ha pastvin, na nichž se v létě pase asi 10.000 kusů zvířat. Pokud alpské pastviny nebudou řádně spásány a obhospodařovány, hrozí jim zalesnění a vytvoření buší. Salaše ubývají, protože pro obhospodařování horských ploch se už nedostává pracovních sil, tato práce se finančně nevyplácí.

Alpská hospodářství vyžadují mnoho ruční práce a zabírají mnoho času. Není to jen práce na dvoře, ale také kontakt s ostatním světem, zásobování a prodej produktů, který zabírá spoustu času - někdy cestování a vyřízení maličkosti zabere celý den. Navíc k některým salaším a pastvinám vůbec nevedou příjezdové komunikace.

Do alpských hospodářstvích, která mají také ohromný význam pro jiná odvětví, například vodní hospodářství, myslivost, turistiku atd., Dolní Rakousy v roce 2007 daly 52 milionů euro jako podporu 19.000 horských zemědělských závodů, které se nacházejí v oblastech Alpenvorland, Wienerland a Waldviertel.

"Nezanedbatelná je pomoc Evropské unie, ale v první řadě se o podporu horských a ekologických zemědělských závodů musí postarat dolnorakouské okresní úřady a agrární instituce. Od nich musí pro salaše a alpské pastviny plynout jistota," tvrdí dolnorakouský agrární radní. (Zdroj: NÖN, 26.7.2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat