Google

čtvrtek 10. července 2008

Regulace emisí v letecké dopravě.

Poslanci Evropského parlamentu přijali ve druhém čtení návrh směrnice o začlenění leteckých společností do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS).
K formálnímu ukončení legislativního procesu schvalování směrnice teď zbývá už jen potvrzení dohodnutého kompromisu Radou EU na jejím nejbližší zasedání.

"Emise z letecké dopravy sice zatím tvoří pouze malou část emisí skleníkových plynů, na rozdíl od emisí z ostatních sektorů však velmi rychle rostou. Dohodnuté řešení dá v dostatečném předstihu výrobcům i provozovatelům letadel stimul k tomu, aby se i letecká doprava podílela na snižování celkového množství vypouštěných skleníkových plynů," říká náměstek ministra životního prostředí pro ochranu ovzduší a klimatu Aleš Kuták.

Podle dohody mezi Evropským parlamentem a Radou budou od roku 2012 do systému EU ETS zařazeni všichni operátoři provozující lety v Evropské unii (včetně zahraničních aerolinií i letů z EU do třetích zemí a naopak). Zpočátku bude 85 % emisních povolenek poskytováno leteckým provozovatelům zdarma a dalších 15 % emisních povolenek získají v dražbě. Příjmy z dražeb povolenek by měly být použity na financování:

* zmírňování klimatických změn;

* výzkumu technologií pro „čistší“ letadla;

* opatření na omezení úbytku lesů v rozvojových zemích;

* nízkouhlíkové dopravy.

(Zdroj: MŽP, 09.7.2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat