Google

čtvrtek 3. července 2008

Senátoři vytáhli na obranu Šumavy.

Ministerstvo životního prostředí provádí na Šumavě bezprecedentní experiment, píše se v dopise, který dnes zaslal místopředseda Senátu PČR Petr Pithart spolu se senátorem Tomášem Jirsou (ODS) premiérovi Mirku Topolánkovi.

Zásadní spor, který vedou krajské a místní samosprávy s vedením Národního parku Šumava, se týká nedostatečné ochrany lesa proti kůrovci v nejcennějších částech Šumavy. Ta vede podle senátorů „k celoplošným rozpadům lesa se všemi negativními následky pro krajinu, klima, vodohospodářské poměry i místní obyvatele“.

Bezprostředním impulsem k apelu na předsedu vlády bylo nedávné vyjádření ředitele NPŠ Františka Krejčího, který oznámil, že správa parku nechá uschnout nejcennější šumavské lesy v okolí pramenů Vltavy.

„Prameny Vltavy a Černohorský prales jsou typickým příkladem území, kvůli kterému byl národní park vyhlášen. Právě takovým oblastem měly orgány ochrany přírody poskytnout potřebnou ochranu. Vážený pane premiére, obracíme se na Vás s naléhavou žádostí projednat další postup v ochraně přírody na Šumavě na úrovni celé vlády a neponechávat rozhodování na jednom ministerstvu. To provádí bezprecedentní experiment, který bude (a nebo také nebude) ospravedlněn nejdříve až v příštím století. Odpovědnost za to nemůže nést jeden resort. Na Šumavě a v přilehlých lesních oblastech dochází k nevratným škodám, za které ve svých důsledcích nese již dnes odpovědnost vláda,“ uvádí se v dopise Petra Pitharta.

Žádné komentáře:

Okomentovat