Google

pátek 8. srpna 2008

Kůrovec není škůdcem Šumavy?

„Ministerstvo životního prostředí zcela odmítá informace o znepokojivém vývoji v Národním parku Šumava (NP) jako nepodložené a neoprávněné. Situaci v NP věnujeme maximální pozornost a provádíme všechna opatření k zamezení kůrovcové kalamity v sousedních hospodářských lesích. Ujišťujeme všechny vlastníky okolních lesů, že jejich obavy jsou zbytečné,“ říká tiskový mluvčí a ředitel odboru vnějších vztahů Jakub Kašpar.

„Lesům v NP Šumava věnuje zvýšenou pozornost i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Situaci aktivně sledovala v minulých letech a po rekognoskačním letu 31. července 2008 provedla následující den terénní šetření na významném území národního parku. Obranná opatření uplatněná v boji s lýkožroutem smrkovým jsou na území mimo bezzásahových zón NP Šumava realizována příkladným způsobem, včetně jejich odpovídajícího počtu,“ potvrzuje Vladimír Dolejský, ředitel odboru ochrany lesa ČIŽP.

„Opatření proti kůrovci, prováděná v NP Šumava jsou velmi důsledná. Až 70% výměry lesů uvnitř NP tvoří jakési vnitřní „ochranné“ pásmo, kde probíhají aktivní zásahy proti kůrovci i formou kácení napadených stromů. Zpracování těchto stromů běží bez potíží. Na kritických místech jsou rozestavěny lapáky a feromonové lapače, které odchytí až 80 % jedinců z každé populace lýkožroutů,“ říká ředitel NP Šumava František Krejčí.

Žádné komentáře:

Okomentovat