Google

neděle 10. srpna 2008

Starosti s přemnoženou zvěří.

Vzhledem k vysokým škodám způsobeným na polním i lesním hospodářství spárkatou zvěří přistoupilo ministerstvo zemědělství k vydání metodického pokynu.

Tento pokyn má výrazně napomoci ke snížení stavů zvěře na vyváženou a pro všechny strany únosnou úroveň. Platnost pokynu je tři roky a souběžně s vydáním tohoto pokynu je připravena informační kampaň pro vlastníky pozemků.

„Jsme si vědomi závažnosti situace, kdy vznikají velké škody na zemědělské a lesní produkci, je tedy nutné najít vhodné řešení týkající se přemnožené zvěře,“ řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Nechceme jen redukovat stavy zvěře, ale informovat vlastníky honebních pozemků o jejich právech a povinnostech,“ .

Informační kampaň si klade za cíl seznámit majitele honebních pozemků s jejich právy a možnostmi, jak regulovat stav zvěře na jejich pozemcích tak, aby nebyla tato povinnost přenášena na stát. Je nutné, aby v první řadě komunikoval majitel pozemku s držiteli honiteb.

Ministerstvo zemědělství (MZe) vyzývá držitele honiteb a vlastníky pozemků, aby v nejvyšší možné míře využívali možnosti regulace stavu zvěře, které jim poskytuje zákon. S tímto jim samozřejmě na základě zmíněného pokynu pomůže i orgán státní správy myslivosti. Jako informační a poradní orgán pro vlastníky pozemků pak bude sloužit právě informační kampaň nastartovaná ministerstvem. Je důležité, aby aktivita v těchto případech vycházela „zdola“, tedy od vlastníků pozemků, kteří na pozemcích hospodaří, a je tak v jejich zájmu udržovat prostředí vyvážené.

Pro maximální účinnost tohoto metodického pokynu je v něm zahrnuta například možnost přistoupit k regulaci i v honitbách sousedících s honitbou, na které už toto omezení funguje. Vzniká tak větší plocha, na které je redukce stavů zvěře mnohem efektivnější.(MZe,6.8.2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat