Google

sobota 2. srpna 2008

Zklamání východoslovenských rolníků.

Porosty obilí letos na východním Slovensku slibovaly velmi pěknou úrodu. Vytrvalé děště minulých dnů a současná vedra však dokázaly naděje rolníků zmařit. Z obilí, které není zcela polehlé, vypadává zrno z přezrálých klasů. Naděje na slušnou sklizeň se ze dne na den snižují. Jistou nadějí je dobrá úroda řepky olejky.


Letošní rok je pohromou především pro východoslovenské soukromé zemědělce, se kterými velkoodběratelé smlouvy na odběr obilí neuzavírají. Když nechtějí zrno prodat hluboko pod průměrnou tržní cenou, musejí ho skladovat doma v nevyhovujících skladech a čekat až o výsledky jejich práce bude některý slušný domácí nebo zahraniční odběratel mít zájem.

Cena obilí se pohybuje od 4.000 Sk(3.150 Kč) do 5.000 Sk (3.940 Kč) za tunu. Nízká cena šokuje všechny rolníky, protože dlouho přede žněmi jim byla slibována cena 7.000 Sk (5.200 Kč)až 7.500 Sk (5.915 Kč) za tunu, takže vidina zisku je vyburcovala k nakupování většího množství hnojiv, pesticidů, strojů atd.

Lepší pozici mají odbytová družstva velkovýrobců, která si mohou dovolit s odběrateli jednat o ceně produktů. Velkovýroba má výhodu i v tom, že si může výhodně úrodu pojistit. Ze soukromých zemědělců prakticky není pojištěn nikdo.


Podobné problémy mají rolníci v jižních slovenských okresech, i když tam už někteří žně ukončili. U řepky hlásí výnos 2,5 tuny z hektaru, u obilí, u něhož je výnos přes 5,5 tuny na hektar, jim dělá starost kvalita zrna, neboť letní deště, těsně před sklizní, potravinářskou kvalitu zrna silně snižuje. Velkým problémem je rozmočená půda, která nejen zvyšuje náklady na výkon strojů a spotřebu PHM, ale také zvyšuje vlhkost zrna.

Žádné komentáře:

Okomentovat