Google

úterý 2. září 2008

Návrat do padesátých let.

Zdá se to neuvěřitelné, ale současné Ministerstvo spravedlnosti ČR, vedené ministrem Jiřím Pospíšilem, chce obnovit komunistický zákon z 18. února 1950 o právoplatném uzavírání sňatků pouze na obecních úřadech. Tím nejen českým křesťanům bere tradici, která stála u základů celé lidské civilizace, ale vysmívá se všem polistopadovým změnám.

Proti záměrům ministra Pospíšila protestuje europoslankyně Zuzana Roithová:

Kategoricky odsuzuji návrh nového Občanského zákoníku, kterým hodlá Ministerstvo spravedlnosti zásadně změnit (ponížit) rodinné právo a odejmout nabyté svobody občanům ČR.

Vyzývám další občany a instituce, kteří ctí svobodu volby pro formu uzavírání manželství, aby rovněž vyjádřili svůj protest všemi demokratickými prostředky.

Ministerstvo spravedlnosti v návrhu Občanského zákoníku (nyní. v připomínkovém řízení) preferuje úplné zrušení církevních sňatků. U civilního sňatku ruší slavnostní formu a ze vstupu do manželství činí prostý úřední úkon.

Jako druhou variantu navrhuje devalvaci církevní formy sňatku zachovávajíc duální systém, ale:

ruší podmínku, že oddávat mohou jen registrované církve či náboženské společnosti v ČR - tj. oddávat budou moci například i sekty, šamani či satanisté

zavádí drakonickou sankci - naprostou neplatnost manželství - za nedodání dokladů o uskutečněném církevním obřadu do 3 pracovních dnů

obnovuje státní souhlas (smutná paralela s perzekučním nástrojem komunistické totalitní moci) - návrh dává státu pravomoc odejmout celé církvi či náboženské společnosti či dokonce konkrétnímu duchovnímu právo oddávat

ruší účast dvou svědků u devalvovaných církevních sňatků a vypouští slavnostní formu svatebního obřadu.
vynechává odkaz na hodnoty manželství a jeho zvláštní ochranu, staví registrované partnerství na roveň manželství se všemi z toho vyplývajícími důsledky

zhoršuje péči o dítě - např. vynechána povinnost "společné péče o děti" u rodičů

Tyto změny odporují evropskému trendu, ústavnímu pořádku ČR
i mezinárodním závazkům.


Takové kroky proti občanským svobodám činily totalitní režimy.

Požaduji proto spolu s dalšími, kteří se připojují :
zachování církevní formy uzavření manželství s rovnocenným právním postavením jako u civilních sňatků a to pouze pro řádně registrované církve a náboženské společnosti v ČR

zachování slavnostní formy a účasti svědků u obou forem sňatků, zrušení nepřiměřené sankce (neplatnosti sňatku) z byrokratických důvodů a zrušení ustanovení o státním souhlasu s oddávajícím duchovním
zachování přinejmenším současné ochrany manželství a úrovně péče o dítě

přepracování části Občanského zákoníku věnované rodinnému právu nezávislými odborníky a zadání auditu této části významným zahraničním právním autoritám v oboru

Vyzýváme vládu a zákonodárce ČR, aby odmítli tyto navrhované zpátečnické zásahy rodinného práva.
(Zdroj: http://www.roithova.cz/protest/)

Žádné komentáře:

Okomentovat