Google

čtvrtek 18. září 2008

Přijetí eura se nemůžeme vyhnout.

"Přijetí společné měny euro Českou republikou je závazek přijatý v souvislosti se vstupem do Evropské unie," říká Eva Klvačová, prorektorka pro vědu a výzkum, NEWTON College, a.s., "je to závazek, o jehož splnění je Česká republika povinna usilovat v nejbližším možném termínu. "

Česká republika je podle Klváčové příliš malou zemí, aby mohla provádět nějakou zvláštní vlastní měnovou politiku. Oddalováním přechodu na euro se nic nevyřeší, pouze si na euro budeme zvykat mnohem později než okolní země.

"Nacházíme se v postavení země, která má pouze přechodnou (nikoli časově neomezenou) výjimku pro zavedení eura. Nejsem si jista, zda si většina občanů ČR tuto skutečnost plně uvědomuje. Řekla bych, že u nich často vzniká spíše dojem, že rozhodnutí přijmout nebo nepřijmout euro je stále ještě v rukou českých politiků. Tak tomu ovšem není a přijaté závazky je nutné plnit. Je tak trochu zvláštní mít Národní plán zavedení eura v ČR bez stanoveného termínu tohoto zavedení. Plán je sice podobný jiným národním plánům zavedení eura, shrnuje základní zásady a základní úkoly ze zavedení eura vyplývající, ale neříká nic o tom, kdy zásady vstoupí v platnost a úkoly budou muset být plněny. "
(Zdroj:EurActiv,8.9.2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat