Google

čtvrtek 18. září 2008

ČR hájí zemědělskou velkovýrobu.

Jak postupuje prověrka funkčnosti Společné zemědělské politiky? Jakou podobu by tato jedna z nejstarších společných politik EU měla mít po roce 2013? Na tyto otázky hledali odpovědi a sbližovali své postoje rezortní ministři zemí Visegrádské čtyřky v polské Poznani. ČR na jednání zastupuje 1. náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč.

„Naším společným cílem je zabránit prohlubování nerovností mezi novými a starými státy Evropské unie do roku 2013 a poté úplná rovnost. Během našeho nastávajícího předsednictví bychom rádi v tomto duchu řešili podobu přímých plateb,“ tlumočí společné stanovisko zemí V4 náměstek Hlaváč.

ČR dlouhodobě usiluje o zamezení vzniku nových nerovností mezi starými a novými členskými státy EU, o maximální eliminaci existujících historických rozdílů a prosazuje, aby nově zaváděná pravidla byla co nejméně zatížena byrokracií a respektovala specifickou zemědělskou strukturu jednotlivých zemí.

Českými prioritami v rámci reformy Společné zemědělské politiky jsou opatření, která povedou k větší konkurenceschopnosti evropského zemědělství a zároveň zajistí strategickou míru potravinové bezpečnosti. ČR se přiklání k rušení opatření, která narušují trh, jedná se zejména o vývozní náhrady.

ČR podporuje posilování II. pilíře SZP převodem finančních prostředků z přímých plateb ve prospěch rozvoje venkova tak, aby podmínky byly pro všechny členské státy stejné. ČR se také snaží zachovat možnost podpory produkce některým citlivým sektorům a rozsah zvýhodnění v méně příznivých oblastech.
(Zdroj: Agris, 16.09.2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat