Google

neděle 7. září 2008

Pošta si vynucuje milodary.

"...zástupkyně pošty přijely a oznámily nám, že buď zaplatíme za další fungování pošty 200 tisíc korun ročně plus nájem budovy a energie, anebo od 1. ledna 2009 bude u nás pošta zrušena," popsal způsob jednání s Českou poštou starosta jedné západočeské obce.

Podobným způsobem svůj záměr oznamuje Česká pošta i ostatním obcím, v nichž chce pobočky zrušit.„Shodli jsme se jednoznačně na tom, že pošta je služba obyvatelstvu, kterou by měl garantovat stát, a nevidíme jediný důvod, proč bychom za pošty měli platit my z obecních rozpočtů, které už nyní jsou tak malé, že obec dokáží zabezpečit pouze minimálně," oznámili ze svolaného zástupci postižených obcí.

Ať jsou důvody, jimiž operují zástupci České pošty, jakékoli, směry, kterými se pošta chce ubírat, zcela odporují tomu, kvůli čemu byla pošta zřízena a zdokonalovaná, zvláště v 19. a 20. století. Pošta měla být službou jak občanům, tak státu (daně, úřady, soudy, armáda atd.). V poslední době je možné pozorovat snahu tyto služby zjednosměrnit ve prospěch státu, služby občanům neúměrně zpoplatnit a omezit. Jako první, samozřejmě, toto omezování musejí pocítit ti nejslabší, kteří se nejméně mohou bránit, tedy lidé na venkově.

Řídce osídlený venkov nikdy hospodářsky nemohl, nemůže a nikdy nebude moci konkurovat městům, proto v minulosti středoevropské státy zřizovali poštu, železnici, rozhlas atd. jako státní instituce založené na solidaritě všeho obyvatelstva. Z intenzivně využívaných městských provozoven byly pak financovány neefektivní venkovské provozy.

Nelze se divit, že starostové malých obcí se brání rušení poaštovních poboček a odsuzují jednání České pošty, které svými vyděračskými ultimaty připomíná jednání nejproslulejších mafií.

"Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho...", kdyby obce měly platit jen chod malé poštovní pobočky, zřejmě by tak bouřlivě neprotestovali, ale útoky na obecní pokladny přibývají ze všech stran. Obce už připlácejí na školáky, kteří docházejí mimo obec, na autobusovou a železniční dopravu a na další služby. Je to značný rozdíl proti městům, jimž tyto služby naopak přinášejí zisk.

Žádné komentáře:

Okomentovat