Google

čtvrtek 16. října 2008

Zemědělství bez cíle.

Ani slovenské zemědělce neminuly cenové rošády posledních dvou let. Loňského přechodného zvýšení cen zemědělských produktů využili dodavatelé hnojiv, pesticidů, techniky atd. k razantnímu zvýšení cen. Navíc v důsledku různých politických a válečných událostí kulminovaly ceny ropy. Zemědělci sice skřípali zuby, ale měli peníze a tak nakupovali.

Přišel rok 2008, přišla velká úroda obilí, a ceny zemědělských produktů se vrátily dolů. Ceny vstupů ovšem zůstaly nahoře. A tak zemědělci musí zase šetřit každou korunu, ještě více než před dvěma lety. Rostlinná výroba nemůže aplikovat potřebné množství hnojiv a pesticidů, podle odborníků by se tedy měla vrátit k agronomické disciplině, k návratu osevních postupů, střídání plodin, pěstování předplodin a meziplodin.

Vysadit hnojiva, v oblastech soustředěných na pěstování tržních plodin, lze jen nakrátko, po snížení úrodnosti bude je nutno opět dodat i za cenu zvýšení nákladů.

"Ještě před dvěma léty jsem jednu tunu hnojiva NPK koupil za 8500 Sk (6500 Kč)," říká soukromý rolník Ján Sokoly (okr.Trebišov), "letos jsem zaplatil 18500 Sk (15000 Kč). Za každou tunu hnojiva musím prodat šest tun krmného obilí. Obilí stojí 3000 Sk (2420 Kč), problém je v tom, že ani tak laciné obilí nikdo nechce."(zdroj:Rolnické noviny,10.10.2008)

V důsledku nepoužívání hnojiv klesají výnosy obilí na 3 t, takže jejich pěstování se stává neefektivní. Slovenští rolníci říkají, že za těchto podmínek nemá cenu se snažit o intenzivní polní výrobu, snaží se sehnat si pozemky a žít z přímých plateb.

Žádné komentáře:

Okomentovat