Google

středa 15. října 2008

Předzvěst kolektivizace v roce 1946.

Komunisté se pokoušeli provést kolektivizaci a socializaci venkova hned po válce, ještě před parlamentními volbami, které se konaly 26.5.1946. Už začátkem roku 1946 zřejmě si nepřipouštěli možnost, že by se nedostali k moci a že by nedošlo ke kolektivizaci podle sovětského vzoru. Po zákazu Agrární strany a ostatních pravicových stran měli volnou cestu.

K československému experimentu si nedočkavý kolektivizátor Julius Ďuriš vybral obec Šatov, u Znojma. Kontroly zcelovacích prací se tam společně s Ďurišem zúčastnil i předseda vlády Klement Gottwald. Události zaznamenala obecní kronika:

"Již v první poválečné zimě - 22. ledna 1946 - bylo rozhodnuto provést scelení pozemků v šatovském katastru. S pracemi bylo započato v druhé polovici dubna a celá akce byla skončena k 1. listopadu.

Zcela výjimečnou událostí pro Šatov byla návštěva ministerského předsedy Kl. Gottwalda a ministra zemědělství Julia Ďuriše 31. srpna 1946. Účelem jejich návštěvy bylo zhlédnutí výsledků scelujících inženýrů jak na mapách, tak ve skutečnosti.

Tito vzácní hosté měli možnost zhlédnout a zhodnotit význam tzv. zkráceného scelování, které spočívalo v tom, že obec o katastru 1 500 ha, která byla v době první republiky scelena za 6 let, byla scelena za půl roku při stejném počtu operujících inženýrů, techniků a pomocného materiálu a personálu....

...U příležitosti návštěvy Kl. Gottwalda a J. Ďuriše byl Šatovu darován jeden traktor Škoda 30. To byl první počinek k založení strojního družstva roku 1946." (Jiří Krž,13.10.2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat