Google

pondělí 3. listopadu 2008

AK si zemědělské reformy nepřeje.

V minulých dnech zveřejnil prezident Agrární komory Jan Veleba článek, ve kterém se nepřímo odvolává na úspěch levice v říjnových krajských a senátních volbách. V článku je především kritizován postup vlády, konkrétně premiéra a ministra zemědělství, při vyhlašování reformy zemědělství, která neodpovídá představám AK.

Je samozřejmé, že od ODS, typické velkoměstské strany horních společenských vrstev, která má silné sklony k extremizmu, nemůže nikdo očekávat pochopení pro realitu venkova a potřeby zemědělců. Pan Veleba by se vtaké měl zamyslet nad činností předchozích vlád a předchozí činností AK, kdy byly k reformám zemědělství velké příležitosti.

Jak Klausova vláda, která kladla důraz na privatizaci při zhasnutých světlech, tak vlády socialistické, které drobné podnikatele a soukromé zemědělce likvidovaly způsobem, který by jim i komunisté z padesátých let záviděli, odkládaly problémy zemědělství do nejspodnějších šuplíků. Agrární komora tehdy pro zajištění práv vlastníků půdy a zemědělského majetku také nejen téměř nehnula prstem, ale dělala všechno pro to, aby bylo zakonzervováno vše, co vzešlo ze socializmu. Na roli, kterou při úpadku venkova i lidové strany hrál ministr Josef Lux, má veřejnost také své názory.

Reformami v historii nejvíce proslula římsko-katolická církev, přičemž církevní spory se často zvrhly v nejednu krvavou válku. Nejznámější byla válka třicetiletá, která významně ovlivnila dění v celé Evropě včetně českých zemí. Slovo reforma se v průběhu mnoha staletí stalo politickým zaklínadlem.

Reformy si podle historických zkušeností lze vysvětlit hlavně jako "přerozdělování" majetku
, který nějakým způsobem ohrožuje zájmy určité skupiny vlivných osob (politické strany, vlády).

Klasickým příkladem jsou reformy císaře Josefa II., který zrušením klášterů posílil vliv šlechty a buržoasie. Jiným příkladem je československá pozemková reforma po roce 1919, která naopak vliv šlechty zeslabila, přičemž posílila venkov a jeho představitelku Agrární stranu.

Pozemkovou reformou lze nazvat i odsun českých Němců a znárodňování velkostatků po roce 1945, protože z ní měli prospěch komunisté. Které straně by prospěch měla přinést budoucí reforma zemědělství?

Žádné komentáře:

Okomentovat