Google

pátek 28. listopadu 2008

Pomoc ohroženým druhům zvířat a rostlin.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje první výzvu na podporu záchranných programů pro zvláště ohrožené druhy živočichů a rostlin. Program je je finančně podporován z tzv. norských fondů. Předkládat je možné projekty, které se věnují záchranně matizny bahenní, rdestu dlouholistého, perlorodky říční, sysla obecného, užovky stromové, hořce jarního, hvozdíku písečného českého a hořečku českého .

MŽP v této první výzvě rozdělí úspěšným projektům celkem přes pět miliónů korun. Maximální výše jednoho grantu je 2 440 000 Kč a minimální 24 500 Kč. Výše podpory dosahuje vždy 100 % nákladů projektu. Projekty je možné předkládat Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR až do 6. února 2009.

Řada rostlinných i živočišných druhů v České republice je přímo ohrožena vyhynutím. Některé z nich jsou natolik ohroženy, že potřebují zvláštní péči jako je namnožení v zajetí a opětovné vypuštění či vysazení do přírody. Pro takové druhy se připravují záchranné programy.

Záchranné programy jsou dočasné projekty, jejichž smyslem je kombinací různých typů opatření dosáhnout zvýšení populace dotčeného druhu a snížit tak stupeň jejich ohrožení. V záchranných programech se využívá výzkum života ohrožených druhů, jejich kultivace, výsev a sadba, péče o lokality, výchova a osvěta a podobně.

Žádné komentáře:

Okomentovat