Google

pondělí 15. prosince 2008

150 let Boubínského pralesa.

Západně od Prachatic se rozkládají mohutné lesní porosty hory Boubín (Baubin Berg, Kubani) (1362 m), které lákají obdivovatele panenské přírody. Boubín je proslulý především tím, že od roku 1858 je původní zbytek královského hraničního hvozdu, neporušený lidskou činností, chráněn jako pralesní rezervace Boubínský prales (Lukenský prales, Lucken-Urwald).

Les předtím tady zůstal několik století zachován v původním stavu, protože se nalézal na těžko dostupném jižním úbočí s bažinatým terénem. Při kalamitách se na těžbu v tomto místě nikdy nedostalo času.

Nápad na ochranu pralesa vzešel od vedoucího schwarzenberské lesní správy ve Vimperku Josefa Johna. Šumavu na počátku 19. století ovládl sklářský průmysl, který spotřeboval ohromné množství dřeva, a tak staré lesní porosty mizely téměř před očima. Těžbu na Boubíně oddálily kalamity, které několikrát postihly ostatní části Šumavy. Lesmistr John, který prales velmi obdivoval, využil situace a pokusil se o jeho záchranu. Kníže Schwarzenberg s návrhem na ochranu lesa souhlasil a v roce 1858 tuto část lesa vyjmul z normálního hospodaření a prohlásil ji za přírodní památku.

Původní výměra pralesa byla daleko větší, kalamitami byla zmenšena na dnešních 46,47 ha. Tato plocha je chráněna jako přísná rezervace, na které jsou zakázané jakékoliv zásahy člověka. V roce 1933 ochranu této rezervace převzal stát. Aby plocha pralesa byla chráněna před větry a polomy, byly v roce 1958 k rezervaci připojeny okolní lesy o výměře 666 ha. 50% stromů v pralese tvoří smrk, 40 % buk a 10 % jedle.

Některé stromy v pralese jsou staré několik set let. Nejvyšší známý smrk, nazývaný „Král smrků“ nebo také „Král Šumavy“, jenž rostl v nadmořské výšce 1000 m, vyvrátila vichřice 4. prosince 1970. Výška smrku byla 55,5 m, ve výšce 1,3 m od země měl kmen průměr 1,55 m, objem dřevní hmoty byl 54 m3. Padlý „král“ byl na místě ponechán k zetlení.

Návštěvu pralesa kardinálem Bedřichem Schwarzenbergem v roce 1867 připomínal na vrcholu Boubína tříhranný pomníček s nápisem „Kardinal Friedrich Fürst v. Schwarzenberg 18 8/8 67“. Dřevěná rozhledna ve výšce 1362 m n.m., byla na vrcholu Boubína dokončena koncem roku 2004. Její vyhlídková plošina je 21 m nad zemí a vede k ní 109 schodů. Otevřena je celoročně. Při pěkném počasí se otevře nádherný výhled.

Boubínský prales je součástí Chráněné krajinné oblasti Šumava, jež byla vyhlášena 27. prosince 1963. Oblast je dlouhá 125 km, její průměrná šířka je 15 km. (Robert Fischer,14.12.2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat