Google

pondělí 1. prosince 2008

Odkaz IX.sjezdu JZD nadále živý?(1)

Jednou z události, která krátce po 17.listopadu 1989 zaujala veřejnost a formovala myšlení obyvatelstva, byl IX. celostátní sjezd Jednotných zemědělských družstev, jenž se podle plánu konal 1. a 2. prosince 1989 v Praze.

První Jednotná zemědělská družstva jako přesné napodobeníny sovětských kolchozů byla založena v roce 1949. Poslední sjezd JZD v roce 1989 byl signálem k jejich zániku. JZD ovšem hromadně nezanikla. Většina byla rychle přejmenována na zemědělská družstva či různé společnosti. Velkovýrobní způsob hospodaření zůstal.
Sjezd v roce 1989 organizovalo ministerstvo zemědělství (?). Kvůli listopadovým demonstracím a střídání vlád měli družstevníci možnost sjezd odložit. Na dotaz organizátora dvě třetiny delegátů s odložením nesouhlasily. Podle vyjádření některých delegátů bylo třeba rychle přijmout společné opatření, aby se včas zabránilo restituci šlechtického a církevního majetku, hlavně půdy.

Sjezd se tedy uskutečnil. Zúčastnilo se ho 1764 delegátů, z toho bylo 1077 z českých zemí a 687 ze Slovenska. 1417 delegátů bylo členy KSČ. Mimo zvolených delegátů bylo přítomno 682 hostí.

Mezi delegáty bylo 926 předsedů JZD (46,3 %), 488 technicko-hospodářských pracovníků (24,4 %), zbytek byl uváděn jako pracovníci prvovýroby. Podle národnosti bylo 1217 Čechů, 653 Slováků, 108 Maďarů a 15 Ukrajinců.

Jednání bylo připraveno podle zaběhlých norem. V okresech a krajích byli vybráni delegáti pro diskusi. Diskusní příspěvky byly okresními orgány zkontrolovány a schváleny, nebo přímo napsány. Obsazení předsednictva, komisí a jednotlivých funkcí bylo schváleno centrálními orgány. Takže sjezd měl probíhat bez problémů. Jenomže hned po zahájení se objevil rebelant ing. Stanislav Labounek, ekonom jistého JZD u Prahy, který hned po zahájení upozornil na výše uvedené nedemokratické abnormality. Delegáti jeho protest sice odmítli, ale byla to předzvěst dalších problémů. (jiří Krž,30.11.2008)
Pokračování

Žádné komentáře:

Okomentovat