Google

pondělí 23. února 2009

Agrární krize 1929 - 1933

Agrární krize, která vypukly na konci dvacátých let, značně prohloubila průmyslovou krizi. Naopak průmyslová krize se všemi důsledky, jako byla například nezaměstnanost, způsobila snížení odbytu zemědělských produktů. Zásoby zemědělské produkce prudce rostly, což vedlo k poklesu cen.

K největšímu poklesu cen došlo v zámořských zemích, které se specializovaly na export potravin (USA, Argentina, Kanada, Nový Zéland atd.) Rovněž v nejvyspělejších evropských průmyslových zemích (Anglie, Německo atd.) došlo k poklesu cen zemědělské produkce až o 30 procent. Tento pokles způsobil nerentabilitu zemědělské výroby.

Pokles cen zemědělské produkce byl mnohem větší než pokles cen průmyslových výrobků. To nutilo rolníky odstavit stroje a nepoužívat průmyslová hnojiv.

Přes hluboký pokles cen zemědělských výrobků nedošlo okamžitě ke snížení světové zemědělské výroby, to přišlo v době, kdy průmyslová krize byla v poslední fázi. Na rozdíl od ostatních hospodářských odvětví se totiž opět ukázala specifika zemědělství, která dělají prognostikům problémy. Je to velký počet drobných výrobců s vysokým podílem stálých nákladů, které uhrazují bez ohledu na vývoj ekonomické situace. Jedná se hlavně o pozemkovou rentu a udržování živého i mrtvého inventáře. Rolníci se nižším tržbám, způsobeným nízkými cenami, snažili čelit zvyšováním produkce. K poklesu zemědělské výroby došlo až v roce 1933.

Krize z nadvýroby zachvátila všechny země, průmyslové i agrární, všechna odvětví hospodářství, vnitřní i zahraniční obchod, burzy, úvěrové systémy a měny. Propletení průmyslové a agrární krize zabránilo exportu průmyslového zboží do agrárních zemí, což vyvolávalo v jednotlivých zemích nečekané reakce.

Ještě větší než pokles průmyslové výroby byl pokles světového obchodu. Pokles obchodu byl mnohem vleklejší, až do druhé světové války nedosáhl úrovně, jakou měl před rokem 1929. Krizové období bylo charakterizováno odstraněním volného trhu, protekcionizmem, dumpingem a bojem o zahraniční trhy. Agrární země zvýšily cla na dovoz průmyslových výrobků, průmyslové země zvedly cla na zemědělské výrobky. (F.Novotný)

2 komentáře:

  1. Nechápu,jak můžou americké krize a problémy zničit i Evropu.Copak tady není jiný bankovní systém??Jak dlouho bude Amerika manipulovat světem??

    OdpovědětVymazat
  2. Jednoduše, je to velký trh...

    OdpovědětVymazat