Google

úterý 3. února 2009

EK připravuje změnu kritérií LFA.

Komisařka EU pro zemědělství Mariann Fischerová-Boelová oznámila, že připravuje změnu dotačních pravidel pro oblasti LFA (less favoured areas). Tyto dotace jsou nejvíce kritizovány Evropským dvorem auditorů, který na hospodaření s poskytnutými financemi dohlíží. Kritizovány jsou rozdíly mezi starou patnáctkou a novými zeměmi EU.

Už od roku 2003 jsou známé zprávy o zneužívání systému LFA, v posledních letech kritika zesílila, protože došlo k velkým rozdílům ve vyplácení podpor mezi jednotlivými zeměmi EU.

Tyto podpory jsou zemědělcům vyplácené od roku 1975 především v horských oblastech a v lokalitách, které zásluhou méně příznivých přírodních podmínek jsou znevýhodněné. Další skupina, která dostává podpory, je označena jako "ostatní", což jsou zóny znevýhodněné z pohledu sociálně-ekonomického. Jedná se o oblasti s vysokou nezaměstnaností, v nichž hrozí vylidnění.

Zásluhou toho, že systém byl založen na informacích z poloviny sedmdesátých let, je do něho zapojena polovina zemědělských závodů v původních patnácti zemích EU. Ty čerpají dotace v hodnotě dvou miliard euro. Od té doby se podmínky hospodaření výrazně zlepšily. Na druhé straně zemědělci dvanácti nových zemí v oblasti těchto podpor tápají, využívají je méně, protože o jejich podmínkách hospodaření nemá Brusel prakticky žádné informace. Na zcela opačném pólu je Lucembursko, které má mezi znevýhodněnéi oblasti zařazeno 95 procent zemědělství, což vyvolává úsměv, neboť země je největším příjemce bruselských dotací na jednoho obyvatele.

Evropská komise usiluje o to, aby doško ke změně podmínek k vyplácení podpor v oblastech zařazených jako LFA. Chce definovat podmínky vycházející z biofyzikálních kritérií, které se dají nějakým způsobem změřit. Mezi základní kritéria by měly patřit údaje o bonitě půdy, vodě a podnebí, kde se zemědělské regiony nacházejí.

Žádné komentáře:

Okomentovat