Google

pátek 18. září 2009

Jak byste v roce 1928 uspěli ve zkoušce dospělosti?

Nejsou zaznamenány zprávy, že by před osmdesáti lety studenti středních škol protestovali proti maturitám, i když by možná měli větší důvody než ti dnešní. O tehdejších maturitách informuje ročenka jednoho gymnasia takto:


K maturitním zkouškám v letním období 1928 přihlásilo se 21 žáků třídy VIII.

Písemné zkoušky byly konány ve dnech 14. - 16. května, dána při nich abiturientům tato témata:
Z jazyka českého:
1.Humanizmus a Jednota bratrská (Shody a rozdíly)
2.Skutky předků jsou chloubou a výstrahou potomstvu (Úvaha)
3.Průmysl naší republiky (Rozprava zeměpisná)

Z jazyka latinského:
Vergilius Aeneis VII. 21. Trojané poznávají, že jsou u cíle své cesty, neb se jim vyplnila věštba, že z hladu snědí i stoly.

Z jazyka řeckého:
Xenofon Anabasis III. 3-9. Xenofon vypravuje, jak se dostal k vojsku Kyrovu.

Ústní zkoušky byly konány ve dnech 11. - 13. června za předsednictví F. Husáka, řed. dívčího r. r. gymn. V Č. Budějovicích. Podrobilo se jim 19 abiturientů s tímto výsledkem: za dospělé s vyznamenáním uznáni 3 zkoušenci, za dospělé se všemi hlasy uznáno 16 zkoušenců.

Žádné komentáře:

Okomentovat