Google

čtvrtek 30. prosince 2010

AGRÁRNÍ VENKOV -Seznam článků od 14.11.2010 do 15.12.2010

Biopotraviny.
Biopotraviny, produkty ekologického zemědělství, zaujímají čím dál větší a stálejší místo v českých domácnostech. Celkový podíl spotřebitelů kupujících biopotraviny se podle průzkumu dostal na téměř 40%. ...Více...

Historie života na kolejích (9)
Požadavky spojit Prahu s Vídní se objevily už v roce 1842, kdy v Rakousku byla plánovaná výstavba první dálkové železniční tratě, avšak kvůli menší stavební náročnosti a potřebě přepravit uhlí do Vídně dostala přednost trať z Vídně do Břeclavi ...Více...

Kde byl 20 let Kalousek?
Ministr financí Kalousek je prý šokován ekonomickou negramotností českého obyvatelstva. Zjistil, že lidé si nedovedou spočítat ani úrok z hypoték. Nevadí jim, když je lichváři okradou, ...Více...

Historie života na kolejích (8)
Po dokončení Severní státní dráhy v roce 1851 v našich zemích železniční stavební ruch nakrátko ochabl. Vídeň, Praha, Olomouc a Brno byly zásobovány uhlím ze severní Moravy a Slezska, ale i další česká a rakouská města toužila ...Více...

Farma v Rumunsku.
Jistý student (19) hledal praxi v zemědělském podniku ve východní Evropě. Ozval se šestapadesátiletý ředitel zemědělského podniku, který hospodaří v rumunském Sedmihradsku. ...Více...

Lucie noci upije, a dne nepřidá.
O třináctém prosinci se odedávna traduje, že tento den se začíná zkracovat noc. Pořekadlo šířené F.L. Čelakovským, o upíjení noci (a nepřidání dne), klame. ...Více...

Historie života na kolejích (7)
Císař Ferdinand 3. srpna 1842 schválil návrh vybudovat trať z Olomouce do Prahy a Drážďan, přitom se využilo připojení na již hotovou Severní dráhu císaře Ferdinanda. ...Více...

Agrární komora spokojena s výsledky konference v Brně.
Na začátku prosince Agrární komora ČR zorganizovala v Brně konferenci, která měla jediný cíl: sjednotit se na společném protestu proti reformě Společné zemědělské politiky EU ...Více...

Železnice opouští venkov.
Nový jízdní řád na železnici, který začal dnes platit, přinesl několik omezení především v regionální dopravě. Na některých tratích se musejí cestující smířit ...Více...

Starokladrubský kůň byl podpořen sněmovnou.
Zachovat plemeno starokladrubského koně má pomoci novela plemenářského zákona, které v pátek dala zelenou poslanecká sněmovna. ...Více...

Historie života na kolejích (6)
V prvním období výstavby a provozu železnice se Rakousko-Uhersko omezovalo pouze na povolování výstavby a provozu, na kontrolu a usměrňování provozu. Brzy se ukázalo, že železniční podnikání přesahovalo finanční možnosti jednotlivců, ...Více...

Jako v politice: Dluhy fotbalových šéfů zaplatí všichni.
Po krkolomných projektech předchozích vedení Českomoravského fotbalového svazu chybí v pokladně svazu peníze. Současnému vedení se nepodařilo najít potřebné sponzory, kteří by zalepili díru ...Více...

Historie života na kolejích (5)
První železnicí s parostrojním pohonem na území monarchie byla Severní dráha císaře Ferdinanda. O její výstavbu se zasloužil profesor vídeňské techniky František X. Riepl, původem ze Štýrska. ...Více...

Mladí ztratili trpělivost, a prohráli budoucnost.
Z rozněcování nedávných protestů na pražské radnici kdosi obvinil exprezidenta Václava Havla a příznivce občanské politiky, posměšně nazývané "Pravdoláskaři." Prý ztratili trpělivost a pokusili se nedemokratickým způsobem narušit systém politických stran. ...Více...

Komisař Ciolos přesvědčoval EK lahvemi.
Komisař pro zemědělství EU přišel na zasedání Evropské komise s lahvemi mléka, minerální vody a Coca-Coly. Vyjmenoval výrobní náklady a prodejní ceny těchto výrobků ...Více...

Historie života na kolejích (4)
Stavba Budějovicko - linecké dráhy o úzkém rozchodu 1 106 mm a délce 129 km byla zahájena v červenci 1825 a trvala plných sedm let. Po celé délce ...Více...

Regulace mléčného trhu je nezbytná.
Nové způsoby regulace trhů s mlékem jsou dnes na pořadu jednání Evropské komise. Bude se jednat pravděpodobně o vytvoření jakýchsi pseudomonopolních národních odbytových společností, ...Více...

Australské žně ve znamení deště i sucha.
Místo odhadovaných 25 milionu tun pšenice bude v Austrálii sklizeň asi menší. ...Více...

Ministr Fuksa vyhodil ředitele SZIF.
Vláda na návrh ministra zemědělství Ivana Fuksy odvolala ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu Tomáše Révésze. ...Více...

Historie života na kolejích (3)
Počátky koňské železnice u nás spadají do začátku 19. století. V roce 1807 ukládá Česká hydrotechnická společnost Františku Josefu Gerstnerovi, aby prostudoval všechny dosavadní návrhy na vytvoření průplavu mezi Vltavou a Dunajem. ...Více...

V ČR ubylo skotu, ale...
V Rakousku přibylo 3.150 dojných krav, v České republice proti roku 2009 jich ubylo 8.538. ...Více...

Lidovci proti zdražení elektřiny.
S originálním řešením úhrady investic pro solární energii chtějí dnes přijít senátoři za KDU-ČSL. Kromě toho, že se postaví za návrh (nezdanit tradiční výrobu elektřiny) ...Více...

Blokáda Prahy nebude.
Zemědělské odbory zrušily plánovanou středeční blokádu Prahy. Dohodly se (předvedly komedii) se zaměstnavateli na růstu platových tarifů ...Více...

Historie života na kolejích (2)
Základem parní lokomotivy byl rám odlitý z vanadiové oceli, který spočíval prostřednictvím listových pér na nápravách. Hnací nápravy byly opatřeny dvěma až čtyřmi klikami. ...Více...

Pesticidy pomáhají i škodí, ale jsou také velký byznys.
O tom, že chemický průmysl produkuje látky, které ohrožují lidské zdraví, se ví dávno. Občas jsou o tom zveřejněny nějaké informace, ale příliš se nezmění, ...Více...

Historie života na kolejích (1)
Že Georges Stephenson sestrojil v roce 1814 první provozuschopnou lokomotivu je všeobecně známo. Stejně je známo, že pro své stroje nenalezl ve své době velkého porozumění. ...Více...

Agrární komora versus vláda.
"Slušným chováním a jednáním se v této zemi zřejmě nedá nic dosáhnout," hodnotí Jan Veleba shromáždění zemědělců 23. listopadu v Lucerně, ...Více...

Více dojnic, vyšší dojivost, méně stájí.
V letošním roce se v Rakousku zvýšila průměrná dojivost o 18 kg, takže dosahuje 6.867 kg ...Více...

Vězení za odmítnuté očkování.
"Ztratil jsem veškerou důvěru v právní stát," řekl rakouský chovatel koz, kterému hrozí vězení. Do rozporu se zákony se dostal, ...Více...

Rozšíření protierozní ochrany půdy.
Česká vláda na své schůzi 1. prosince 2010 schválila novou tzv. podmínku dobré zemědělské a environmentální praxe (GAEC). Na pozemcích označených jako mírně erozně ohrožené bude ...Více...

Odbory, blokáda a nečitelná Agrární komora.
Zemědělští odboráři chtějí 8. prosince 2010 zablokovat vjezd do Prahy na jedné z dálnic. Pokud nedosáhnou svých požadavků, zablokují 10. prosince všechny dálnice do Prahy. ...Více...

MZe ČR na jednání v Bruselu.
Další z pravidelných Rad pro zemědělství a rybářství členských států EU 29. listopadu dominovala otázka rybolovných práv. V předvečer zasedání se uskutečnilo druhé setkání ...Více...

Pražská radnice a nepovedená revoluce.
Povolební situace na pražské radnici není vůbec unikátní. Takových koalic je spousta, a nejen na českých radnicích. Na počet hlasů v Praze vyhrála pravice - TOP 09 a ODS. Ale nevytvořila koalici. ...Více...

Porovnání nájemného v EU. Nejmenší v ČR.
Spektrum vlastnických vztahů k půdě v Evropě je velmi široké. Od velkých podniků s převážně pronajatou půdou přes rodinné podniky k tradičním malovýrobcům a několika milionům samozásobitelů. ...Více...

Saúdská Arábie.
Saúdská Arábie je osmadvacetkrát větší než Česká republika. Velkou část země zaujímá náhorní plošina, která od pohoří Hidžás ...Více...

SZP: Korektní politika nebo pokrytectví?
"Na východní frontě klid," je nyní možné napsat o dění v agropolitice v nových členských státech Evropské unie. Ozývají se sice námitky, ...Více...

Rakousko-francouzské dohody o SZP.
Ve Vídni se konala schůzka rakouského ministra zemědělství Nikolase Berlakoviche s francouzským kolegou Brune de Maire. Oba se shodli ...Více...

Z pytláka se stával nejlepší hajný.
Na shromáždění zemědělců v Lucerně vedle stovek zemědělců dorazili vedoucí představitelé dalších nevládních organizací a zemědělských odborů. ...Více...

Reforma podporuje drahé fakultní nemocnice.
Na nedávném sjezdu České lékařské komory zajímavý příspěvek o tom, kudy přitékají a kam odtékají peníze do českého zdravotnictví, ...Více...

Nový postřikovač Amazone.
Svůj první samochodný postřikovač Pantera-4001 představila firma Amazone. Firma se pochlubila tím, že podvozek i celé stříkací zařízemí jsou její vlastní konstrukce. ...Více...

Café Central - bývalá luxusní škola revolucionářů.
Na počátku letošního listopadu se ve Vídni rozšířila informace, že jednu z nejznámějších vídeňských turistických atrakcí kavárnu (Café) Central ...Více...

Lucerna bez efektu.
Podle smluv dojednaných před vstupem ČR do Evropské unie by stát zemědělcům v roce 2011 měl vyplatit 4,8 miliardy korun. V návrhu rozpočtu pro příští rok však v této kolonce kvůli úsporám není nic. ...Více...

Dubaj - tip pro velké pracháče. Lyžaře i plavce.
Dubaj je jeden ze sedmi emirátů na březích Perského zálivu. Ještě před padesáti léty tam chcíp pes, byla tam jen poušť a bída. Potom tam objevili ohromné zásoby ropy ...Více...

Restituta, jediná nacisty popravená řeholnice.
V české části vídeňského hřbitova byl v roce 1998 umístněn pomník blahoslavené Restituty, občanským jménem Heleny Kafkové. ...Více...

Další drastický útok na české vesnice.
Před padesáti lety komunisté vytypovali vesnice střediskové a vesnice zánikové. Stejně jako komunisté smýšlejí úředníci současného ministerstva vnitra, kteří chtějí likvidaci malých obcí obnovit. ...Více...

Význam biozemědělství je menší, než hlásá propaganda.
Lidé jsou přesvědčeni, že na biofarmách je mnohem větší biologická rozmanitost než na konvenčních farmách, a to například díky tolerování plevelů a hmyzu. ...Více...

Zemědělský výbor PS zamítl dorovnání dotací pro zemědělce.
Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny dnes zamítl návrh na dorovnání přímých plateb českým zemědělcům. Návrh, aby zemědělcům byly dorovnány přímé platby ...Více...

Německo nesouhlasí s Cioşovým návrhem SZP.
Komisaře pro zemědělství Daciana Cioloşe čeká kvůli SZP také těžké jednání s německou ministryní zemědělství Ilse Aigner, ...Více...

Slovensko: Hlasy sa kupujú za eurá, zemiaky či kurčatá
Boj o vedúce posty v slovenských obciach a mestách vstúpil do finále. Už dnes rozhodnú občania o tom, kto zasadne na stoličky v radniciach a obecných parlamentoch. ...Více...

Konec české výjimky na prodej půdy cizincům.
Ministr zemědělství Ivan Fuksa (ODS) má do konce ledna připravit změny zákonů o státní půdě a o Pozemkovém fondu. ...Více...

Srozumitelné informace o lécích.
Evropský parlament 25.listopadu 2010 odhlasoval dva návrhy švédského poslance Fjellnera (Evropská lidová strana) týkající se nařízení a směrnice upravující poskytování informování ...Více...

Bělorusko vyváží do Ruska brambory i stroje.
Rusko letos bylo postiženo neúrodou brambor, proto musí dovézt přes 4 mil. tun brambor. Oznámila to ruská ministryně zemědělství Jelena Skrynnik. V důsledku sucha byly výnosy oproti jiným rokům znatelně nižší. ...Více...

Jan Veleba, prezident AK, v Hyde parku České televize (video)

Tunovému býkovi se nedá věřit.
O tom, že ani mírumilovně se chovajícímu zvířeti se nedá vždycky věřit, přesvědčil se tuto neděli ráno dvaačtyřicetiletý sedlák ...Více...

Jen samotné peníze by pomohly českému zemědělství?
a včerejším shromáždění zemědělců v pražské Lucerně předseda Zemědělského svazu Jírovský řekl „…na dnešním našem jednání chceme zdůraznit nezbytnost posílení rozpočtu Mze na rok 2011 ...Více...

Prohlášení zemědělců v Lucerně.
Účastníci shromáždění konstatují že: rozměr a produkce českého zemědělství dlouhá léta stále klesá, prohlubuje se strukturální nerovnováha zemědělské soustavy se stále zvyšujícím se poklesem živočišné výroby, ...Více...

Příští rok na sezónní zemědělské práce v Německu nebude třeba pracovbní povolení.
Německá spolková vláda se dohodla se Spolkovou pracovní agenturou, že v příštím roce při sklizňových pracích v Německu dostane pracovní povolení 150.000 sezónních pracovníků z východní Evropy, ...Více...

Léky v ČR jsou nehorázně předražené.
Jakýkoliv běžný lék v Indii je zpravidla 10 x až 20x lacinější než jeho ekvivalent prodávaný nám v ČR. V Indii, kde je zdravotní péče nejméně na stejné úrovni jako v ČR, se v ordinacích ...Více...

Dotace EU: Na rozorané meze půjde méně peněz.
Pokud by SPO byla uskutečňovaná podle návrhu komisaře Ciolose, měl by v EU průměrný příjem přímých plateb 271 eur (6.775 Kč) na hektar, neboli 5300 eur (132.500 Kč) na zemědělský podnik. ...Více...

65 let od zahájení Norimberského procesu.
Před Mezinárodním vojenským tribunálem v Norimberku se od 20. listopadu 1945 až do 1. října 1946 projednávaly žaloby vůči 24 pohlavárům nacistického Německa ...Více...

Arrivederci! Italská ministryně odchází.
Italský premiér má problény s udržením vlády. Šest dní poté, co odvolal ministra pro evropské záležitosti Andrea Ronchi, mu z vlády odchází ministryně ...Více...

Farmářské trhy (fotogalerie).

KDU-ČSL s novým vedením a novými vizemi.
Při mimořádném sjezdu si KDU-ČSL včera zvolila za předsedu MVDr. Pavla Bělobrádka (33) z Náchoda, za prvního místopředsedu senátora Petra Šilera, ...Více...

Další "nezbytný" výtvor úředníků.
Antikorozní nůžky 15 cm se sklonem, fólie proti prochladnutí, leták s návodem, jak si počínat při dopravní nehodě. To jsou největší změny, ...Více...

Kalousek umožní snadné zbohatnutí starostů.
Medii včera proběhla zpráva, že ministerstvo financí připravuje změnu daně z nemovitosti, která by měla být vyšší pro ty, kteří vlastní nemovitost na atraktivním místě. ...Více...

Postsocialistické zemědělství se bojí diskriminace.
Dlouho očekávaný návrh EK, který by měl detailněji naznačit, jakými směry by se měla ubírat budoucí podoba Společné zemědělské politiky, zatím sice jen obecně nastiňuje možné směřování, ale už se ozvaly protesty. ...Více...

Koblížky? České nebo rakouské?
Němci a Rakušané, ale i obyvatelé jiných zemí, si na rozdíl od Čechů a Moravanů hodně potrpí na sladká jídla. ...Více...

Návrh na zemědělské dotace EU po roce 2013 podle očekávání.
Komisař EU pro zemědělství Dacian Ciolos dnes krátce po poledni přednesl dlouho očekávaný návrh na reformu Společné zemědělské politiky ...Více...

Míšenský porcelán.
Výroba porcelánu byla objevena v Číně okolo roku 2700 před Kristem, za císaře Hoang-Ti. Jako objevitel byl ...Více...

17. listopad ve znamení falešných lidských práv.
Hlavní manipulátoři politického zvratu před jedenadvaceti lety jej vedli s vůdčí ideou dodržování lidských práv. Od počátku to samozřejmě nebyla pravda, ...Více...

Odpověď mladým voličům.
Přišel před pár dny za mnou jeden mládenec s rozzářenou tváří a vítězoslavně mi, coby zástupci starší generace, oznámil, jak nám to ve volbách natřeli. ...Více...

Půda patří těm, co na ní pracují?
Ministr Fuksa chce uchránit zemědělskou půdu i do budoucna pro zemědělce. Přerušením projednávání devizového zákona chce ministr Ivan Fuksa dosáhnout garancí, že zemědělskou půdu stát v budoucnu prodá pouze aktivně hospodařícím zemědělcům. ...Více...

Agrodotace EU nedávají spát českým ekologům.
České ekologické organizace připravily souhrn nástrojů a opatření, které by vedly k nutné komplexní změně evropského zemědělství. ...Více...

Největší mléčná farma na světě(video)

Listopadem 1989 vyvrcholila plíživá kontrarevoluce.
Do třech měsíců to rupne,“ neslo se po Československu hned poté, co se v únoru 1948 Gottwald a jeho soudruzi zmocnili vlády. ...Více...

Dohnat a předehnat Západ.
Zpráva Bavorského zemědělského svazu (BBV) uvádí, že podle způsobu vyplácení přímých plateb je Německo o 10 let vpředu před ostatními členskými státy EU. ...Více...

Cizinci budou kupovat českou půdu, ale od spekulantů.
Příští rok skončí přechodné období, a cizinci budou moci v České republice kupovat zemědělskou půdu. ...Více...

Polsko kritizuje dvourychlostní dotační politiku EU.
Do diskuse o problémech Společné zemědělské politiky po roce 2013 se nyní zapojilo i Polsko. Polský ministr zemědělství ...Více...

Přesun 270 mil. korun z osobní dopravy Českých drah do nákladní.
České dráhy za používání kolejí příští rok zaplatí Správě železniční dopravní cesty o 270 milionů korun více než letos. ...Více...

Žádné komentáře:

Okomentovat