Google

pondělí 14. února 2011

AGRÁRNÍ VENKOV -Seznam článků od 15.12.2010 do 14.1.2011


15.1.2011 - Ministr kultury Besser je nyní pod tlakem developerů, kteří na něm vyžadují, aby zrušil rozhodnutí Ministerstva kultury z 3.12.2010, jímž bylo Nákladové nádraží Žižkov prohlášeno nemovitou kulturní památkou.


15.1.2011 - odle zveřejněné studie EU mají do roku 2020 příjmy zemědělců EU vzrůst v průměru o víc než 20 procent.

15.1.2011 - Jediná úzkokolejná dráha, na které provoz zajišťují České dráhy, je ve Slezsku, mezi Třemešnou a Osoblahou. Její délka je 20,2 km.


14.1.2011 - V současné době si obchodníci zemědělskými komoditami mohou mnout ruce spokojeností, protože ceny obilí a řepky nadále stoupají.


14.1.2011 - Mezi dioxiny je možné zařadit asi 200 chemických látek, z nichž nejnebezpečnější je nazýván "Seveso-jed", podle italského města Seveso, kde v roce 1976 v chemičce došlo k havárii


13.1.2011 - Všichni víme, že zdravotnictví nemohlo zůstat ušetřeno zhoubnému dědictví byrokratického a kolektivistického hospodaření, a proto je v něm mnoho co napravovat.


12.1.2011 - V těchto dnech maďarští politici a úředníci přejímají předsednictví v EU. Slibují, že ve Společné zemědělské politice vyřeší řadu úkolů,


12.1.2011 - V České republice se začíná s takzvanými farmářskými trhy. Jsou podporovány jak zemědělskými organizacemi, tak medii. V sousedním Rakousku se ukazuje opačný trend.12.1.2011 - Vývoj v pražské ČSSD dal další těžkou ránu české politice. Ukázal, že ČSSD a ODS nejsou schopny zbavit se Klausova a Zemanova dědictví. Kmotrovské struktury v obou stranách vytrvale jedou ve vyježděných kolejích a jsou si jisty,


11.1.2011 - S ohledem na dioxinovou aféru v sousedním Německu prezident Agrární komory ČR (AK ČR) Jan Veleba znovu upozornil na důležitost veterinárních kontrol


11.1.1011 - Na konferenci v Oxfordu komisař EU pro zemědělství dr. Dacian Cioloş prohlásil, že od plánu na omezení přímých plateb pro velké farmy neustoupí.10.1.2011 - Před rokem 1989 ovce byly v československých malochovech hojně rozšířeny. Kvůli příznivým cenám vlny i masa a kvůli dobře organizovanému výkupu to pro lidi na venkově byla výborná příležitost


10.1.2011 - Pane Prezidente, musím Vás oslovit a vyslovit se k akutnímu problému. Za minulého režimu nebyla nejen svoboda slova, ale i ostatních lidských práv. Nyní se však naše země honosí přívlastkem demokratická


9.1.2011 - Šlechtění hospodářských zvířat je úzce spojeno s vývojem celé lidské společnosti. V dlouhém historickém vývoji vznikají první základy šlechtění jednotlivých druhů hospodářských zvířat.
8.1.2011 - Bylo by jistě zajímavé svézt se mezinárodním úzkorozchodným vlakem z Obrataně, přes Jindřichův Hradec, Novou Bystřici, Litschau a Gmünd do Gross Gerungs.7.1.2011 - V roce 1897 vyrobila lokomotivka Krauss v Linci první tři úzkorozchodné lokomotivy pro trať Jindřichův Hradec - Nová Bystřice. Stroje nesly označení U 1 až U 3


7.1.2011 - Uvědomme si jednu důležitou a stále platnou poučku, která říká, že geniální věci jsou jednoduché. Pokud totiž někdy nastane situace, že skutečně bude Zákon o myslivosti


6.1.2011 - Prezident Agrární komory Jan Veleba dnes vyzval úřady, aby - až do vyšetření případu krmiv s dioxinem - zakázaly dovozy


6.1.2011 - Měli jsme doposud celkem 10 prezidentů, kteří byli různí, měli různé zdravotní problémy a ve funkci byly v různě těžkých dobách.


5.1.2011 - Dolnorakouský deník NÖN zveřejnil zprávu o insolvenci českovelenických železničních dílen. Jsou obavy, že budou ukončeny opravy historických lokomotiv a vagónů.


5.1.2011 - Podle normy EU může v 1 gramu vaječném tuku být do 4pg (pikogramů) dioxinů, podle WHO není pro člověka škodlivé 3,5 pg dioxinu na 1 kg tělesné váhy.


5.1.2011 - Filozofové na pražském Hradě byli dva, Masaryk a Beneš. Zatímco Beneš se stále bezmocně zmítal v toku událostí, po proudu i proti proudu, Masaryk stál nad problémem a vítězil.


4.1.2011 - Dnes mrzlo celý den a v noci má mráz atakovat mínus 10 stupňů, ale meteorologové předpovídají od čtvrtka výraznou oblevu spojenou s dešťovými srážkami a teplotami během víkendu okolo osmi stupňů nad nulou.


4.1.2011 - O nebezpečném dioxinu objeveném v Dolním Sasku ve směsích pro zvířata se zmiňují německá media jako o skandálu.


4.1.2011 - Vážení občané, spoluakcionáři, díky aroganci, ztrátě zbytků soudnosti a amatérismu v komunikaci vrcholných politiků jsme mohli nahlédnout bez příkras do jejich světa a naše neblahá tušení se změnila v děsivou jistotu


3.1.2011 - „Dělnické prezidenty“ jsme měli tři, všechny za sebou v letech 1948 až 1968. Jako dělníci se delší čas živili2.1.2011 - Karlínský viadukt, spojující dnešní Masarykovo nádraží s nádražím Bubny, byl součástí projektu Severozápadní dráhy Vídeň - Praha - Drážďany,...Více...


2.1.2011 - Včerejší projev prezidenta Klause opět přesvědčil, jak původ, kvalifikace a dosavadní zaměstnání a politická příslušnost ovlivňují chování hlavy státu.


1.1.2011 - V druhé polovině třicátých let mohla československá veřejnost být pyšná na skvělý výrobek československého průmyslu. Tím výrobkem byla Slovenská strela,


1.1.2011 - Že je Nový rok státním svátkem, který má připomenout vznik České republiky, uvědomuje si asi jen bezvýznamné množství lidí, protože na rozdělení Československa mnozí nemají nejlepší vzpomínky.


31.12.2010 - Vítání Nového roku u rozhlasového přijímače sice už zdaleka není tak běžné, jako bylo v polovině dvacátého století,31.12.2010 - Nejedná se o další volební akci ve francouzské obci Vaux en Beujolais - česky Zvonokosy - ale o výstavbu záchodků v blízkosti hlavního náměstí

30.12.2010 - Vindobona začala v roce 1957 jako rychlá motorová jednotka FDt 50/51 jezdit z nádraží Berlín/Ostbahnhof/, přes Drážďany, Děčín, Prahu, Tábor, Třeboň, České Velenice


30.12.2010 - Slováky čeká od ledna jedno z největších zdražování za poslední roky. Lidé sáhnou hlouběji do peněženek kvůli vládnímu balíku úsporných opatření, který má údajně přispět k ozdravení


30.12.2010 - Evropská komise ponechala Maďarsku opatření, které chrání maďarské zemědělství před výprodejem zemědělské půdy.


30.12.2010 - Většina lovců dnes jsou celkem zámožní a líní lidé z měst. Platí hodně peněz za možnost lovu, a tak nechtějí za své peníze ztrácet čas čekáním na zvěř


29.12.2010 - První parní lokomotivy na našich železnicích pocházely téměř výhradně ze zahraničních strojíren. Domácí sériová výroba započala rokem 1900 v První českomoravské továrně na stroje v Praze.


29.12.2010 - Producenti obilí se letos mohou radovat, protože ceny poměrně prudce stoupají, včera na burse (Matif) se cena pšenice přehoupla přes 250 eur (6250 Kč) za tunu.


28.12.2010 - Když v roce 2008 australský výrobce zemědělských strojů ‘Multifarmingsystems’ vyrobil secí stroj o šířce 36 m, zdálo se, že je to vrchol možností. Vývoj se nezastavil,


28.12.2010 - Ve druhé světové válce všechny evropské železnice ještě sehrály dost významnou roli ve službách válčících států, a tak poválečná československá vláda obnovenou ČSD hodně podporovala,

27.12.2010 - V některých okolních zemích je období mezi Štědrým dnem a Třemi králi dobou vykuřování zlých duchů. Tuto tradici pečlivě dodržují hlavně zemědělci, kteří kadidlem vykuřují stáje.

27.12.-2010 - Oficiálně v historii železniční dopravy první vlak tažený parní lokomotivou vyjel na trať Stockton - Darlingtown dne 25.září 1825. V prvopočátcích železniční dopravy jezdily vlaky volně
27.12.2010 - Na konci roku, kdy se všude bilancuje, spousta sedláků, doma i v zahraničí, utěšuje se tím, že mají nejkrásnější povolání na světě, i když neznají běžné výhody majoritní společnosti.


26.12.2010 - Od 28.8.1939 byla na železnici v Protektorátě Čechy a Morava zavedena jako úřední řeč němčina, a stanice byly pojmenovány dvojjazyčně.25.12.2010 - Osmnáct let už oběhlo od rozdělení Československa, stále si mnoho lidí myslí, že rozdělení byl nesmysl, že obyvatelstvo obou zemí se od sebe prakticky nelišilo, a pokud se lišilo


25.12.2010 - Významnou roli železnice sehrávala ve válkách a revolucích. Poprvé nesměle zasáhla do revolučního roku 1848, například umožnila útěk císařského dvora i rakouského parlamentu


25.12.2010 - Rakouští úředníci vydělávají téměř třikrát víc než dělníci - přičemž k prudkému rozevírání nůžek došlo až v posledních deseti letech.


24.12.2010 - Světová finanční krize odhalila mnoho nedokonalých a špatných ekonomických teorií. Ukázalo se opět, že volný trh je klišé, pozlátko, taková regulace, která pomáhá skupině nejbohatších lidí


24.12.2010 - Zevnějšek nenápadného temně modrého vagónu příliš nenaznačuje, že byl jako salónní vůz vyroben pro prvního československého prezidenta


Brzy po vzniku samostatné Československé republiky, v jejím čele byl prezident, se objevil názor, že hlava státu musí mít vlastní reprezentační vagón.


V tomto ročním období jsou nejkratší dny a nejdelší noci, tedy je slunce od nás nejdále vzdáleno, posílá na severní polokouli nejméně světla i tepla.
Výhod železniční dopravy, od postavení prvních tratí, využívali také politici, včetně hlav států. Císař František Josef při cestách po celé rozlehlé monarchii, především při vojenských manévrech, jezdíval speciálními vlaky.

Jednodušší pravidla přivítají zejména Místní akční skupiny, žádosti do opatření Realizace místní rozvojové strategie bude nově možné podávat elektronicky. Schválené změny znamenají významné snížení finanční i administrativní zátěže žadatelů.

Zvláštním vagónem, který do vlakové soupravy býval zapojován, především do rychlíkových vlaků, byl poštovní vagón, což byl vlastně mobilní poštovní úřad,


Vlk se nažral, koza zůstala celá. Tak by se dal nazvat pokus o uzavření případu vzbouřeného chovatele koz, který odmítl jejich očkování.


Agentura pro zemědělství a rozvoj venkova vydala doplňující informaci týkající se národních dotací a PGRLF.


Výroba mléka v EU se letos zvýšila o 1,8 procenta. Ve většině starých zemích EU se výroba mléka zvyšuje, naopak v nových zemích, mimo Pobaltí a Slovinska, se výroba mléka snižuje.Vagóny sice do žádné „garáže“ nezajížděly, přesto byly kontrolovány vozmistry, uklízeny, čištěny a připravovány na další jízdu.


Místopředseda ODS Pavel Drobil ohlásil ve středu rezignaci na funkci ministra životního prostředí. Učinil tak poté, co deník Mladá fronta Dnes (MfD) zveřejnil přepisy několika nahrávek rozhovorů jeho podřízených i jeho samotného.


Ve výtopně po skončení čistících prací a oprav byla do lokomotivy doplněna zásoba uhlí, vody, maziva a případně svítiva. Aby před zahájením další jízdy byl v kotli dostatečný tlak páry,


Ing. Jaroslav Palas – předseda ČMMJ a Ing. Jaroslav Kostečka – jednatel ČMMJ se rozhodli připojit a pracovat s dalšími čelními představiteli Myslivecká unie ČR,


Na ministerstvo životního prostředí tečou a pravděpodobně ještě více potečou peníze z EU. Nedohledná hromada peněz, z kterých lze brát, legálně i nelegálně.


Parní lokomotivy měly své „stáje“, které se nazývaly výtopnami. Tak jako tažný nebo jezdecký kůň


Včera skončila možnost podávat náměty k Zásadám územního rozvoje Jihočeského kraje. V rozvojové koncepci, podle které se budou tvořit nové územní plány,


Samosoudkyně v Korneuburgu řešila spor veterináře s majiteli koňské stáje, k němuž došlo v jednom jižním vídeňském okrsku. O události policii informoval


Výstavba a provoz na železničních tratích byly velkým lákadlem pro podnikatele. Kilometry dalších a dalších nových tratí přibývaly neuvěřitelnou rychlostí.


Madeta, největší česká mlékárna, hodlá zavřít polovinu ze svých šesti výrobních závodů. „Podnik, který chce konkurovat, musí být velký, silný a s koncentrovanou výrobou.Nečekaně brzy přišla letos zima. Silná vrstva sněhu je zárukou toho, že chvilkové oteplení zimní počasí neodežene.

Při prohlížení současných Hrusic si zde ani při největší snaze nedokážu představit idylickou zimní vesnici, jak ji kreslíval Josef Lada. Velký umělec zřejmě vzpomínky

Koněspřežní železnice České Budějovice – Linec byla uvedena do provozu v roce 1832. V době, kdy byla prodlužována z Lince do Gmundenu (dokončeno v roce 1836) už byly v provozu první parostrojní železnice.


Útok na životní úroveň sociálně slabých je současnou módou evropskou. Česká republika nemůže zůstat stranou, dokonce se snaží jít příkladem, i když důvody jsou více ideologické než ekonomické.


Stavba železniční trati, která nejkratším směrem a nejrychleji spojila Prahu s dolnorakouským Gmündem a hlavním městem monarchie Vídní začala 11. května 1869


Jako v bavlnce je nucena rakouská vláda zacházet s rakouskými sedláky. Veřejnost žádá kulturní krajinu a poctivé potraviny od domácích zemědělců,


V uplynulých dvou dnech v Bruselu opět jednali ministři zemědělství zemí EU. Právě na zemědělství je vidět, jak EU je nesourodým útvarem.


Vídeň je jednou z rakouských spolkových zemí. V letošním roce se tam konaly zemské volby a z nich vzešla vládní koalice socialistů a zelených. Jedním z prvních kroků, které vídeňská zemská vláda udělala,


Monitorovací výbor projednal harmonogram výzev k předkládání žádostí do Programu rozvoje venkova včetně nových podmínek tohoto programu. Po podpisu ministra zemědělství


1 komentář:

  1. Le_Meridian Financování Service šel nad rámec svých požadavků, aby mi pomohl s mou konsolidaci dluhu. Byli přátelští, profesionální a absolutní drahokamy pracovat s. Doporučuji každému, kdo hledá úvěr na kontakt. Email..info@lemeridianfds.com
    WhatsApp ... + 19893943740.

    OdpovědětVymazat