Google

čtvrtek 6. března 2008

4. F.J.I. (sarajevský atentát).


Napětí na Balkáně vyvrchlilo po vojenských manévrech rakousko-uherské armády, kdy došlo k atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu.

Při vojenské přehlídce 28.června 1914 v Sarajevu byli srbským anarchistou Principem zastřeleni arcivévoda Ferdinand ď Este a jeho česká manželka Žofie, rozená Chotková.


Protože na rakouskou nótu, žádající vyšetření atentátu a znemožnění podobných akcí v budoucnosti, srbská vláda odpověděla neutrálně, císař František Josef I. vyhlásil 28.července Srbsku válku. Manifest "Mým národům" se objevil na všech nárožích:


"Milý hrabě Stürgkhu, Vidělo se mi, naříditi ministru Mého domu a věcí zahraničních, aby oznámil královské srbské vládě, že mezi mocnářstvím a Srbskem nastal stav válečný. V této osudné chvíli jest Mi potřebou, obrátiti se na Svoje milované národy. Nařizuji Vám tudíž, abyste přiložený manifest veřejně vyhlásil.
V Lázních Ischlu, dne 28 července 1914 František Josef I.v.r.

Žádné komentáře:

Okomentovat