Google

středa 28. listopadu 2007

Cigaretová válka.


Rakouští kuřáci přišli na to jak na svém zlozvyku ušetřit hned po otevření českých hranic v prosinci 1989. Vedle tehdy levných dortů a šlehačky začali v Čechách nakupovat cigarety. A nejraději celé kartony, i když riskovali, že jim na hranicích budou procleny nebo zabaveny.

Nákup cigaret se Rakušanům vyplácí i nyní. V rakouské trafice stojí krabička malborek 3,90 euro, což je 104 Kč. Když tytéž cigarety koupí v Čechách za 70 Kč, ušetří 35 Kč (1,31 euro). Navíc minimální cena nejlevnějších cigaret v Rakousku nesmí být nižší než 3,25 euro (86 Kč).

Po zrušení celních kontrol směli Rakušané přes hranice převážet jen 200 cigaret, po zrušení pasových kontrol budou moci dovážet 800 cigaret (EU?). Proti tomu se bouří 10.000 rakouských trafikantů, což jsou většinou lidé se sníženou pracovní schopností (v Rakousku stále platí tradiční předpisy z dob monarchie, že trafiky jsou přidělovány lidem tělesně hendikepovaným). Na jejich stranu se staví spolková vláda, která Rakušanům chce nákup cigaret v českém příhraničí omezit nařízením, že na krabičkách musí být varování o škodlivosti kouření napsané v němčině (?).

Dalším krokem na záchranu rakouských trafikantů je serie opatření, které trafikantům mají kompenzovat ztráty. Celkem na jejich podporu v příštích třech letech vláda slíbila až 125 milionů euro (3,5 miliardy Kč). Se zlevněním cigaret ovšem se nepočítá.

O této pomoci trafikantům se už objevily pochybnosti, neboť povede jen k dalšímu zvýšení cen cigaret a tím k poklesu prodeje. Součástí opatření rakouské vlády je zvýšení obchodní marže o 10 procent, omezení daně na tabák a vytvoření zvláštního sociálního fondu pro nejvíce postižené trafiky. Dále trafikanti budou moci vybírat poplatky za reklamu tabákových výrobků a budou moci rozšířit prodejní sortiment o nealkoholické nápoje a různé kupony. Tato opatření údajně odporují směrnicím Evropské unie.

Rakouští trafikanti jsou se sliby vlády spokojeni, rozhořčeni jsou však šéfové rakouských tabáček, jimž se zdražování cigaret v trafikách vůbec nelíbí, předpovídají, že to povede k dalším nákupům cigaret za hranicemi. Zdražení odhadují 10 až 40 centů (2,70 až 11 Kč).

Odhaduje se, že v Rakousku se ročně vykouří 17 miliard cigaret, z toho je 2,6 miliard propašováno ze zahraničí. Očekává se, že od příštího roku to budou 4 miliardy cigaret.

Žádné komentáře:

Okomentovat