Google

pondělí 26. listopadu 2007

Více šancí než rizik.

Otevření hranic mezi Rakouskem a novými zeměmi Evropské unie kupodivu vyvolává více diskusí v Rakousku než v okolních zemích, na jejichž hranicích budou 21. prosince 2007 zrušeny pasové kontroly. Jedná se o hranice České republiky, Slovenska, Maďarska a Slovinska.

Po úplném otevření hranic se žádné vážné problémy nepředpokládají. Dolnorakouští obchodníci, s vyjímkou trafikantů, většinou zrušení kontrol vítají, vidí v tom více šanci než nějaká rizika. Malobchodu se smíšeným zbožím nevadí ani současný dovoz levného másla z Maďarska, neboť se jedná o jiný druh zboží, než na jaký jsou spotřebitelé zvyklí. Sousední země svým odlišným sortimentem obchodníky neohrožují, jen rozšiřují nabídku.

Pro kontakty s českými a slovenskými zákazníky někdy vadí jazyková bariéra, která podle zástupců obchodu je v podstatě jednostranná, neboť Češi a Slováci hodně dovedou mluvit německy. Určitě více než Rakušané česky nebo slovensky. "Nároky Čechů a Slováku zatím nejsou velké," říkají, "ale rakouský obchod se přizpůsobil".

„Velice nám ještě chybí otevření rakouského pracovního trhu pro lidi ze sousedních zemí,“ stěžuje si prezidentka dolnorakouské Hospodářské komory Sonja Zwazlová, „chceme, aby od roku 2009 byla omezení odstraněna.“ (podle NON)

Žádné komentáře:

Okomentovat