Google

pátek 25. ledna 2008

Najdou miliardy skutečně český venkov?

Komplexní rozvoj venkovských regionů a zachování přírodního a kulturního dědictví venkova a rázu venkovské krajiny by mělo patřit k prioritám Ministerstva zemědělství ČR.


Za klíčovou považuje podporu rozvoje infrastruktury a urychlenou realizaci protipovodňových a protierozních opatření.
V letech 2007 – 2013 lze čerpat prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR z fondu EAFRD až 99,43 miliard korun. Cílem ministerstva je co nejvíce stimulovat mladou generaci k zahájení podnikání na venkově, urychlit generační výměnu v zemědělství. Chce klást důraz na maximální zpříjemnění podmínek pro žadatele o finanční prostředky, což znamená především snížení byrokracie na minimum.


Důležitou součástí rozvoje českého zemědělství je vazba koncepce energetiky s koncepcí využívání energetických plodin. Vedle standardních výrobních komodit chce MZe zaměřit pozornost zemědělců na problematiku hospodaření s vodou v krajině.
Voda bude do budoucna stále více strategickou surovinou a udržení rovnováhy vodní bilance v krajině, bude určitě podmínkou její další prosperity.

Hlavními výzvami českého zemědělství do roku 2010 je definitivní odpoutání od komunistické éry. Úkolem MZe je podle jeho slov pomoci zemědělcům, aby se podstatně více mohli postavit do role skutečných správců naší krajiny, přírodního bohatství a vodních zásob a realizovat pozemkové úpravy jakožto jednu z hlavních spojnic mezi potřebami obcí, vlastníků a výkonných zemědělců.

Žádné komentáře:

Okomentovat