Google

čtvrtek 24. dubna 2008

3. Od Marathónu k SMS (elektrická telegrafie).

Elektrická telegrafie

Pokusy posílat si signály pomocí elektřiny byly konány hned od jejího vynálezu. Jednalo se většinou o složité přístroje, které vyžadovaly hodně propojovacích drátů a jiného materiálu. Prakticky použitelný telegraf vynalezl v roce 1835 americký malíř Samuel Finlay Breese Morse (1791-1872), který využil přitažlivé síly elektromagnetu k napsání čárky a tečky na pohyblivý proužek papíru.

Aby byl tento vynález použitelný musel Morse ke svému vynálezu vymyslet abecedu z teček a čárek. Stisknutím telegrafního klíče v jedné stanici byla uvedena do pohybu elektromagnetická kotva ve druhé stanici a psací zařízení zapsalo tečku nebo čárku na proužek papíru, který byl odvíjen z cívky.

První linka, na které byl Morseův přístroj použit, byla zřízena v roce 1843 mezi Washingtonem a Baltimorem, v Rusku byl zaveden v roce 1844, ve Francii v roce 1845. V Rakousku byl Morseův přístroj zaváděn od roku 1849; první telegrafní linka byla Andreasem Baumgartnerem zřízena podél železniční tratě mezi Vídní a Brnem.

Telegraf byl nejdříve používán především pro potřeby železnice, později jej zřizovala pošta jako službu úřadům, firmám i veškeré veřejnosti. Ještě v šedesátých letech 20.století byly telegrafní aparáty součástí vybavení československých železničních stanic, i když už sloužily jen jako dekorace kanceláří (proslavil je Vl.Burian ve filmu Přednosta stanice).

Přijímač byl někdy vybaven „klapákem“, což bylo zařízení, které nepsalo značky na papír, ale umožňovalo přijímat morseovu abecedu sluchem. Morseova abeceda se zachovala do současnosti.

Při zdokonalováním Morseova přístroje byla prováděna celá řada složitých pokusů, ale osvědčil se, a od roku 1855 rozšířil po celé světě, pouze tiskací stroj Davida Edwarda Hughese (1831-1900). Důmyslný Hughesův stroj přijímal a zpracovával morseovku a tiskl na proužek papíru přímo písmena a číslice.

Žádné komentáře:

Okomentovat