Google

pátek 25. dubna 2008

Správný tlak v pneu šetří peníze.

Základním předpokladem pro plné využití výkonu motoru je správný tlak v pneumatikách. Provoz traktorů na nesprávně nahuštěných pneumatikách má neblahý vliv na výkon motoru, na opotřebení pneumatik a na intenzitu utlačení půdy.

Nesprávný tlak v pneumatikách traktoru může znamenat ztrátu 20 až 40 % výkonu traktoru vlivem prokluzu pneumatik a odporu valení. Jestliže se k této hodnotě připočítají i ztráty v převodovce a ztráty vlivem pohonu ventilátoru, vodního čerpadla a dalších pomocných spotřebičů, pak u traktoru s motorem o výkonu 155 kW je k dispozici jen 85 kW pro tahové práce.

Co vše u pneumatik ovlivňuje účinnost traktoru? Je to plocha otisku pneumatiky v půdě, která je závislá pro jakoukoliv konstrukci pneumatiky na tlaku huštění. Tlak huštění je velice podobný (třebaže ne identický) tlaku na půdu vyvozovaném pneumatikou. Liší se podle konstrukce pneumatiky. Čím delší je plocha otisku pneumatiky, tím menší je prokluz, méně spotřebovaného paliva, delší životnost pneumatiky, vyšší výkon a menší utlačenost půdy.

Z toho by bylo možné učinit závěr, že nejnižší možný tlak huštění by mohl být cílem. To také je, ale s jednou výhradou. Pneumatiky ještě musí nést náklad aniž dojde k jejich poškození. Lépe je proto tvrdit, že cílem by mělo být dosažení nejnižšího tlaku huštění, který ještě umožňuje nést zatížení bez limitů stanovených výrobcem. Zatímco existuje optimální plocha styku pneumatiky s podložkou, její zatížení je konstantně se měnícím faktorem. Proto je nejlepším řešením kompromis.

Ve skutečnosti existují tři faktory, které musí být uvažovány, jestliže existuje snaha vytvořit optimální otisk – rozměr pneumatiky, zatížení a tlak nahuštění. Proto také výrobci pneumatik v tabulkách dodávaných s pneumatikami tisknou hodnoty předepsaného tlaku, maximálního zatížení a rychlosti. Příkladem je údaj na pneumatice Firestone řady 70 – 520/70 R38 150 A8. Číslo520 znamená šířku v mm, 70 je poměr v % (výška boční stěny/šířkou pneumatiky, R prozrazuje konstrukci pneumatiky, zde radiální, 38 je průměr ráfku v palcích, 150 je index ukazující na povolené zatížení a A8 je symbol rychlosti (A8 = 40 km . h-1). Doprovodná tabulka prozrazuje, že při tlaku huštění 11,5 psi (8,08 N/cm2) pneumatika unese 3150 kg při rychlosti 10 km . h-1.

V provozu však situace není tak jednoduchá. Výrobci pneumatik zjistili, že o 10 % podhuštěné pneumatiky mají životnost kratší o 15 %. U přehuštěných pneumatik je situace jiná. Pro řidiče představují menší pohodlí, protože dostatečně nepruží, rychleji se opotřebovávají a zvyšují spotřebu paliva. Kromě toho ještě zvyšují utlačení půdy.

Při jízdě s podhuštěnými pneumatikami je situace ještě horší než u přehuštěných. Rychleji se opotřebovávají žebra a hlavně nerovnoměrně. Patka pneumatiky klouže po ráfku, zahřívá se a rychle opotřebovává. Bylo zjištěno, že 20% přehuštění snižuje výkon až o 30 % a 20% podhuštění o 26 %. Proto existuje doporučení pravidelně, nejlépe každý týden, kontrolovat tlak vzduchu v pneumatikách.

Fakta o traktorových pneumatikách.
Podhuštění – nerovnoměrné opotřebení, deformace boků, patek a zvýšená spotřeba paliva
Přehuštění – větší utlačení půdy, větší opotřebení a škubání traktorem, snížená životnost a zvýšená spotřeba paliva

20% přehuštění = 30% ztráta výkonu traktoru
20% podhuštění = 26% ztráta výkonu traktoru (Zdroj: AgroNavigator, UZPi,24.4.2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat