Google

středa 23. dubna 2008

Mladí lidé chtějí žít a podnikat na venkově.

Proč je třeba podporovat mladé farmáře ?

Mladí lidé chtějí podnikat v zemědělství a žít na venkově. Tvrdí to ve svém prohlášení Společnost mladých agrárníků ČR (SMA) s odvoláním na pozitivní přijetí podpůrného programu, který jim pomáhá v začátcích podnikání. Vyčleněné finanční zdroje však podle SMA zdaleka nemohou uspokojit všechny zájemce o startovací dotace.

SMA už při přípravě nového dotačního programu v loňském roce správně předpokládala, že zájem o startovací podporu bude značný. Počet žadatelů ve druhém kole příjmu žádostí, které proběhlo letos v březnu, však předčil všechna očekávání. Přihlásilo se 590 žadatelů a vzhledem k vyčleněnému objemu financí se na řadu z nich nedostane.

„Už v minulém roce byl zájem o podporu dvojnásobný, než kolik mohlo být uspokojeno žadatelů. Chceme proto přesvědčit ministra zemědělství Petra Gandaloviče, proč je důležité posílit objem peněz pro tento dotační program,“ uvedl prezident SMA Pavel Moulis. O této otázce chce s ministrem zemědělství jednat při setkání ve středu 23. dubna.

Prezident SMA v této souvislosti připomíná cíl, k němuž se přihlásilo ministerstvo zemědělství v prioritách své zemědělské politiky: „Chceme usnadnit nové generaci zemědělců vstup do podnikatelského prostoru a rozvíjet potenciál podniků na bázi rodinných farem.“ Ministr Petr Gandalovič společně s premiérem Mirkem Topolánkem představili priority agrární politiky letošního 10. dubna na Němcově farmě v Radonicích.

Podle Moulise není podpora mladých zmíněným dotačním titulem jen prostou investicí do výrobních prostředků zemědělce, ale tento dotační „impulz“ má i mnohé další multiplikační efekty. „S ohledem na charakter zemědělského podnikání dochází ke stabilizaci obyvatel na venkově a zabránění jejich odchodu do měst, dále k možnostem dalšího rozvoje - i nezemědělských - aktivit. To celé tedy sebou přináší potencionální možnost dalšího rozvoje podnikání a služeb v tak ekonomicky a sociálně ohroženém prostředí, který venkov dnes bezesporu je,“ konstatuje Moulis.

Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců je součástí Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Jedná se o jednorázovou nenávratnou dotaci, která má za cíl podpořit vznik nových farem vlastněných mladými farmáři do 40-ti let. Součástí podmínek je i určitá doba udržitelnosti žadatelova podnikání. Vzhledem k charakteru podpory a rozsahu možných výdajů, které je možno s podporou pořídit, se jedná o velmi efektivní nástroj mající za cíl změnu věkové struktury na českých farmách.

Celková výše podpory pro jednoho žadatele je 40 000 eur, max. však 1 100 000 Kč ( s ohledem na aktuální kurz eura vůči koruně ) . V loňském roce bylo celkově zaregistrováno 430 žadatelů o tuto podporu, podpořeno bylo 204 žadatelů úhrnnou částkou 223 392 000 Kč. V letošním roce je zaregistrováno 590 žadatelů. Částka určená pro jejich podporu je v intencích loňské alokace. Pokud by tedy nedošlo v daném opatření k navýšení celkového balíku peněz, byla by podpořena pouhá 1/3 žadatelů.

O Společnosti mladých agrárníků ČR:

Společnost mladých agrárníků ( SMA ČR ) je nepolitická profesní organizace mladých farmářů v České republice. Již od svého vzniku v roce 1999 se aktivně snaží připomínkovat dotační nástroje tak, aby byly více otevřeny mladým lidem žijícím na venkově. SMA ČR je členem Evropské rady mladých farmářů ( CEJA ), kdy prostřednictví této organizace se daří prosazovat řadu postojů přímo v institucích Evropské unie. Další nezanedbatelnou aktivitou jsou vzdělávací a společenské aktivity - semináře, konference a školení pro mladé farmáře, poznávají zájezdy do evropských zemí apod.

Kontakt: Společnost mladých agrárníků ČR, Štěpánská 63, 110 PRAHA 1, tel.: 224 218 760, fax: 224 218 762, mob.: 724 506 932, smacr@smacr.cz, www.smacr.cz (Zdroj: Agris, 22.04.2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat