Google

sobota 26. dubna 2008

Senát schválil novelu vodního zákona.

Senát včera ve večerních hodinách schválil novelu vodního zákona. Novela nyní putuje k podpisu prezidenta republiky. Cílem novely je usnadnit budování protipovodňových opatření.

Novela podporuje zachování stávající zemědělské nebo lesnické produkce na územích určených k výjimečnému zaplavení v případě povodní. Pokud k řízenému rozlivu dojde, bude škoda na zemědělské produkci kompenzována, což je přínosem pro zemědělce hospodařící na těchto územích. Nebudou se muset strachovat o svou činnost a poldry budou i nadále živou částí území.

Není možné řešit povodňovou ochranu pouze zvýšením kapacity koryt řek a hrázemi. Poldry pomáhají zpomalovat průběh povodně už na horních tocích, kde voda nenapáchá takové škody. Aby byla ochrana před povodněmi opravdu komplexní je třeba využívat všechna možná opatření tedy poldry, hráze, prohrábky koryt a podobně.

Pro >zajišťování pozemků pro výstavbu protipovodňových opatření je v novele nově zahrnut i institut vyvlastnění.„Jedná se až o krajní řešení, vždy se budeme nejdřív snažit s vlastníkem pozemku domluvit a pozemek koupit,“ řekl ministr Gandalovič. V současnosti existuje řada příkladů obcí, které volají po poldrech a podobných opatřeních, ale roztříštěná a komplikovaná držba pozemků výstavbu znemožňuje.

Ministerstvo zemědělství má na protipovodňová opatření připraveno do konce roku 2012 celkem zhruba 14 miliard korun. Jsou připraveny programy, které pokrývají projekty malé i velké. Počítá se s ochranou sídel všech velikostí, nově mohou přicházet s návrhy na protipovodňová opatření i přímo obce. ( Zdroj: Agris, 25.04.2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat