Google

neděle 18. května 2008

Aromatické byliny v potravinách.

Odborné sdružení průmyslu zpracování koření v Německu informuje o očekávaných výsledcích v souvislosti s nařízeními Evropské unie o aromatech.

Evropská unie a německá spolková vláda nevyžadují omezování při použití bylin a koření – chtějí spotřebitelům poskytnout přídatné látky přítomné v potravinách na ryze přírodním základě. Nyní pracuje Evropská komise na „návrhu nařízení Evropského parlamentu o účincích aromat a určitých potravinářských přídatných látkách s aromatickými vlastnostmi“. Návrh tohoto nařízení byl po prvním čtení v létě 2007 v Evropském parlamentu zamítnut.

Očekávalo se, že další porada ohledně návrhu nařízení proběhne v březnu 2008. Z Evropského parlamentu pronikají informace o důležitých úpravách, které provádějí poslanci Evropské unie. Také odborné sdružení výrobních podniků zpracujících koření stejně jako evropský svaz výrobců koření, ESA (European Spice Association) jsou proti plánovanému nařízení v původně předložené formě. Předpokládá se, že nové předpisy budou uvedeny v platnost v roce 2009.

Odborný svaz zpracovávatelů koření a evropský svaz výrobců koření, ESA se shodují v tom, že Evropský parlament musí ještě nalézt rozumné řešení vzniklých problémů.

Důvody pro odmítavý postoj průmyslu zpracovávajícího koření jsou následující:
  1. V nařízení bylo uvedeno, že budou u výrobců využívány, místo přirozených bylinek a koření, posilující aromatické látky. Toto také platí dokonce i pro biopotraviny.
  2. Ustanovení se nezakládá na uplatnění nových vědeckých poznatků o bylinkách a koření.
  3. Nařízení neposkytuje vyšší bezpečnost potravin a tím pádem přímo neslouží k ochraně zdraví spotřebitelů.
  4. Nařízení by neměla vést k tomu, že by se ve složení vyráběných potravin snižoval obsah přirozených, ochranných antioxidantů a druhotných rostlinných látek a koření. Tyto látky neexistují ve stejném množství v používaných aromatických složkách.
  5. V nařízení není zatím uvedeno, jaké složení potravin musí mít součásti potravin, které ovlivňují chuť a vůni hotových výrobků.
(Zdroj: Agronavigator UZPI, 17.5.2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat