Google

pondělí 19. května 2008

Boelová prosazuje podporu venkova.

Toto úterý komisařka EU pro zemědělství Mariaan Fischerová-Boelová představí podrobný plán reformy Společné zemědělské politiky (CAP), na kterou z rozpočtu EU poplyne 40 procent prostředků. Velké zemědělské farmy se 20.května dozvědí o kolik subvencí dostanou méně. Tyto prostředky budou přesunuty na drobné zemědělce a na evropský venkov.

Reforma CAp vyvolává záchvaty zuřivosti především u šéfů velkých zemědělských podniků v České republice, kde zemědělská megavýroba převažuje, ale ozývají se také nesouhlasné výkřiky z velkostatků britských a východoněmeckých.

"Velké zemědělské závody těží z velikosti, která jim zajišťuje životaschopnost. Pomoc z Bruselu více potřebují drobní zemědělci," řekla komisařka .

"Nejsme tak naivní, abychom si mysleli, že státy s velkým množstvím velkých zemědělských závodů s tím budou souhlasit," dodal jiný člen komise, "ale máme dostatek argumentů, jimiž dokážeme správnost tohoto rozhadnutí."

Reforma se nedotkne jenom ČR, ale i států, kde doposud byly podpory vypláceny i drobným zemědělcům, kteří obdělávali více než 0,3 ha zemědělské půdy (V ČR byla taková administrativní opatření, že dotace byly jen ojediněle vypláceny až nad 10 ha, většínou až nad 20 ha). O kolik bude minimální plocha potřebná pro vyplácení dotací zvýšena,komise ještě nerozhodla.

Do listopadu určitě reforma schválena nebude. Je však známý plán "Zdravotní prohlídka CAP". Paní Boelová usiluje, aby se i zde systém vyplácení podpor změnil, aby se přestala podporovat produkce. Rovněž by měly skončit intervenční nákupy plodin za pevné ceny (platí od 50.let dvacátého století, kdy jejich zavedení bylo nezbytné).

"Intervenční nákup bychom chtěli zachovat u potravinářské pšenice," řekla Boelová. Mezi dalšími významnými novinkami by mělo být zrušení podpor na neobdělávanou půdu a nezvyšování kvót na mléko.

Žádné komentáře:

Okomentovat